Deel dit:

Onderwerp: "Het Nieuwe Arbobeleid - Van Curatie naar Amplitie"
Wanneer: Maandag 17 juni van 15.00 - 17.00 uur
Spreker: Pieter Diehl
Voor wie: HR-professionals uit bij Zorg aan Zet aangesloten organisaties.
Kosten: Deze online colleges zijn gratis voor medewerkers van bij Zorg aan Zet aangesloten organisaties. 
  De colleges bestaan uit een reeks van 5. Het geniet de voorkeur om de volledige collegereeks te volgen.


Verdiep je in het stappenplan voor amplitie, gericht op het versterken van energiebronnen en het concreet aanpakken van energielekken, met aandacht voor veiligheid en risicomanagement.

Amplitie is het nieuwe HR-toverwoord van het jaar 2024. Het ziet toe op het versterken van energiebronnen en het leren mitigeren van energielekken. Het is gericht op alle werkenden in de organisatie. Toch moeten we onze ogen niet sluiten voor mensen die om allerlei redenen vastlopen. Is dat de inhoud van het werk? De context van het werk of juist de privé context of een combinatie ervan? 

De denkfout die te vaak wordt gemaakt is dat het beleid richting Amplitie vertrekt vanuit het beleid dat een organisatie nu heeft op curatie. We zien immers steeds vaker dat de veiligheid in de organisatie van primair belang is en dit te weinig echt goed een plaats heeft in het beleid. Natuurlijk zijn er vast en zeker maatregelen getroffen zoals RIE en PMO en worden er maatregelen getroffen om risico’s te beperken. Maar juist dat gerichte op risicomanagement maakt dat veiligheid vaak niet wordt doorleeft en een transparante dialoog op veiligheid ontbreekt.

In dit college

Lopen we samen een praktisch stappenplan door waarin snel inzichtelijk wordt welke stappen er nog concreet ingevuld dienen te worden en ook hoe je er kosten en baten aan kunt hangen. Praktisch en goed onderbouwd dus!

Spreker Pieter Diehl

Pieter is een van de beste hogere veiligheidskundige van Nederland. Naast zijn inspirerende colleges is Pieter adviseur in bijna alle sectoren en is hij ook schrijver van boeken over preventie voor Vakmedianet en is hij echt gericht op het doorleven van veiligheid, psychisch en fysiek. Pieter geeft naast het beleidsmatige ook inzicht in de stappen die je kunt doorlopen om het praktisch te maken en betrekt hierbij alle belangrijke stakeholders, metname ook de preventiemedewerkers en OR.

Bekijk hier de andere colleges in de reeks.

Aanmelden

Vragen? Neem contact op met Mariska

Bel: 06 11286969 Stuur een email

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.