Deel dit:

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont! Als mensen gezond en gemotiveerd aan het werk zijn, is de kans groter dat zij bij de organisatie willen blijven werken én dat zij kunnen doorwerken tot aan hun pensioen. De MDIEU-regeling (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden)  helpt daarbij.

Vanaf september 2023 kunnen bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen een subsidieaanvraag doen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid op de werkvloer verbeteren. Het doel van de regeling is de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten.

Wil je hier alles over weten?

Zorg aan Zet organiseert, samen met Finestri, op 27 juni om 15.30  uur een online infosessie waarin we alle aspecten van de regeling uitleggen. En je krijgt volop gelegenheid om vragen te stellen.

Na deze infosessie weet je:

  • Wat de regeling inhoudt
  • Hoe het aanvraagproces verloopt
  • Waar je op moet letten
  • Meer over de verplichte bedrijfsanalyse als onderdeel van de subsidieaanvraag
  • Meer over het de (niet) subsidiabele activiteiten en het activiteitenplan
  • Meer over de begroting
  • Meer over het subsidieproces en de administratieve verantwoording
  • Ideeën en voorbeelden

Begeleiding subsidieaanvraag?

Als je na deze infosessie verdere begeleiding wenst bij de aanvraag en de verantwoording van de MDIEU-subsidie, dan bieden wij deze ondersteuning. Hierover zal ook kort iets worden verteld.

Voor wie?

De infosessie is bedoeld voor iedereen die zich binnen zorg en welzijn bezighoudt met Duurzame Inzetbaarheid en/of activiteiten rondom subsidieaanvragen en/of verantwoording daarvan.

Door wie?

Raymond van de Peppel, senior subsidie-adviseur bij Finestri subsidiemanagement.

Waar en wanneer?

Dinsdag 27 juni om 15.30 via Teams.

Aanmelden

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben





Bedankt voor je aanmelding.