Deel dit:

Zorg- en welzijnsorganisaties ervaren dagelijks de grenzen van de arbeidsmarkt. Het geraamde tekort wordt nu geschat op 49.000 medewerkers. Bij een ongewijzigd beleid groeit het tekort in 2031 tot 135.000.  De verpleeghuiszorg heeft met 51.900 hierin het grootste aandeel, gevolgd door de ziekenhuissector met 24.400 medewerkers.

Een omslag van het beleid is onontkoombaar. Maar wat en hoe? Wat zijn de opties?

ActiZ beschreef begin dit jaar een aantal beleidsopties, zoals het reduceren van de administratieve lasten, inzetten van technologie, grotere contracten en regionale samenwerking. Zij twijfelt of al deze maatregelen tezamen voldoende zijn.

Wat is de rol van de RvT?

Hoe dan ook, de impact van de tekorten op de arbeidsmarkt is groot en leidt tot strategische beleidswijzigingen, die ter goedkeuring aan de raden van toezicht van zorg- en van welzijnsorganisaties worden voorgelegd. Wat is de rol van de rvt? Hoe vullen zij de maatschappelijke opdracht in? In welke richting adviseert en ondersteunt ze de bestuurder? Wat zijn de ambities voor de realisatie van de publieke en gemeenschappelijke belangen van de gezondheidszorg? Het is goed om hierop voorbereid te zijn.

Focus van landelijk naar Limburg

In deze regiobijeenkomst, door NVTZ en Zorg aan Zet ontwikkeld, starten wij met strategische beschouwingen op landelijk niveau om vervolgens de focus successievelijk te verleggen naar de regio. Wij sluiten af met een paneldiscussie waarvoor wij ook een 3-tal HR-managers hebben uitgenodigd. Zij spiegelen de beleidsperspectieven met hun ervaringen en geven hun visie over de toekomstige beleidskeuzes.

Programma

13:30: Inloop, koffie staat klaar

14:00: Start programma

  • Welkom: Bert Scholtes, Regio Ambassadeur NVTZ
  • Arbeidsmarktbeleid VWS: Nicole Kroon, Directeur Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt, Ministerie VWS
  • Strategische uitdagingen in de arbeidsmarkt: Jelle Boonstra, Directeur-bestuurder Regio Plus

Pauze

  • Speerpunten regionale samenwerking voor arbeid: Bjorn Ceresa, Lid Raad van Bestuur Proteion
  • Zorg aan Zet als startpunt voor een gezonde arbeidsmarkt: Radboud Quik, voorzitter Raad van Bestuur Koraal
  • Paneldiscussie met 3 HR managers: Reflectie op de geschetste beleidsperspectieven & noodzakelijk beleid van bestuurders nu en in de toekomst

17:00: Afsluiting en netwerkborrel

Praktische informatie

Deze NVTZ-regiobijeenkomst is in het alleen bestemd voor toezichthouders in Limburg. Deelname is kosteloos.

Aanmelden

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.