Ingrid Luijpers

Directiesecretaresse

Ingrid ondersteunt de Raad van Toezicht, en de programmanagers Harm, Ina en Veronique. 

Staat haar mannetje.