Ingrid Luijpers - Delarue

Directiesecretaresse

Ingrid ondersteunt de Raad van Toezicht en diverse programmanagers.