Schriftelijke verantwoording SectorplanPlus Behoud

Schriftelijke verantwoording voor de inzet van de doelgroep behoud voor organisaties die deelnemen aan SectorplanPlus tijdvak 4.

De verantwoording kunt u op verschillende manieren indienen (zoals in het Verantwoordingsdocument Behoud staan benoemd):

  • Middels een link naar eigen website op dashboard
  • Middels een filmpje (youtube link)
  • Middels een document (pdf, word, excel)
  • Middels een afbeelding (png, jpg, gif)
Verantwoording via een document (pdf, word, excel)
Verantwoording via een afbeelding (jpg, png, gif)