Marcel Haverkamp

Regioadviseur VWS

De arbeidsmarkt van zorg en welzijn staat onder druk, we staan met z’n allen voor een grote uitdaging de komende jaren. Een goede verbinding tussen het ministerie van VWS en de regionale werkgeverorganisaties is van groot belang.

Het Regioteam arbeidsmarkt, een initiatief vanuit VWS, helpt om deze verbinding tot stand te brengen en heeft als hoofddoel het aanpakken van complexe arbeidsmarktvraagstukken in de zorgsector en het opbouwen van bruggen tussen het beleid in Den Haag en de praktijk in de regio. Het Regioteam bestaat uit een aantal regioadviseurs die in dienst zijn van VWS en namens het ministerie het aanspreekpunt en het visitekaartje zijn in de regio.

Marcel Haverkamp
Marcel Haverkamp is al enige tijd aan de slag als regioadviseur voor Zorg aan Zet en zorgt daarmee voor de verbinding tussen VWS en de regio Limburg. Marcel ondersteunt Zorg aan Zet ook op strategisch niveau om projecten in de regio te versterken en hij speelt een cruciale rol bij het versnellen en opschalen van ketenbrede transformatieprojecten om deze zowel kwantitatief als kwalitatief te versnellen en op te schalen.