Arbeidsmarkt in Beeld dashboard

Het online dashboard ‘Arbeidsmarkt in Beeld’ geeft actuele arbeidsmarktinformatie voor de sector zorg en welzijn in Limburg. De informatie is handig gevisualiseerd. Je kunt het, ook als je niet dol bent op cijfers en grafieken, eenvoudig interpreteren en gebruiken. Wil je ook een handig inzicht in de arbeidsmarkt, zodat je hierop beleid kunt afstemmen?

Cijfers en benchmarks

Het dashboard brengt de arbeidsmarkt visueel in beeld en is online beschikbaar. Je vindt er informatie over de instroom in het onderwijs en uitstroom uit de sector. Maar ook over de leeftijdsopbouw, werkgelegenheid en het aantal zorgvacatures in de regio. Binnen het dashboard voer je eenvoudig benchmarks uit tussen bijvoorbeeld regio’s en branches.

Een snel, visueel inzicht in de Limburgse arbeidsmarkt van zorg en welzijn

Regionaal relevante informatie voor beleidsmakers

Met dit dashboard geeft Zorg aan Zet jou als beleidsmaker gerichte en regionaal relevante informatie. Hiermee onderbouw je jouw beslissingen op het gebied van personeelsvoorziening.