Arbeidsmarkt in beeld dashboard

Het online dashboard ‘Arbeidsmarkt in Beeld’ geeft actuele arbeidsmarktinformatie voor de sector zorg en welzijn in Limburg. De informatie is handig gevisualiseerd. U kunt het, ook als u niet dol bent op cijfers en grafieken, eenvoudig interpreteren en gebruiken. Wilt u ook een handig inzicht in de arbeidsmarkt, zodat u hierop uw beleid kunt afstemmen?

Cijfers en benchmarks

Het dashboard brengt de arbeidsmarkt visueel in beeld en is online beschikbaar. U vindt er informatie over de instroom in het onderwijs en uitstroom uit de sector. Maar ook over de leeftijdsopbouw, werkgelegenheid en het aantal zorgvacatures in de regio. Binnen het dashboard voert u eenvoudig benchmarks uit tussen bijvoorbeeld regio’s en branches.

Een snel, visueel inzicht in de Limburgse arbeidsmarkt van zorg en welzijn

 

Regionaal relevante informatie voor beleidsmakers

Met dit dashboard geeft Zorg aan Zet u als beleidsmaker gerichte en regionaal relevante informatie. Hiermee onderbouwt u uw beslissingen op het gebied van personeelsvoorziening.