Digitaal uitstroomonderzoek

Met innovatiemiddelen vanuit het Ministerie van VWS, hebben we een landelijk uitstroomonderzoek opgezet waar jouw organisatie aan kan deelnemen. Doel van dit digitale onderzoek is het systematisch analyseren van gegevens van vertrekkende medewerkers. Waarom verlaten mensen de zorgorganisatie en waar komen ze terecht? Doe je mee?

Inzicht in sturingsinformatie

Dankzij dit onderzoek, dat in nauwe samenwerking wordt opgezet met bureau Presearch, krijg je inzicht in de redenen waarom medewerkers (in bepaalde functiecategorieën) vertrekken. Het levert je daarnaast informatie op over de tevredenheid over het werk, overwegingen bij het uit dienst gaan en de nieuwe werkbestemming. Met deze sturingsinformatie kun je doelgericht verbeteringen aanbrengen in jouw strategisch personeelsbeleid. Daarnaast biedt het inzicht in de huidige stand van zaken en kun je jouw organisatie benchmarken met andere organisaties.

De voordelen van deelname

  • Eerlijke, vergelijkbare input met betrekking tot jouw organisatie;
  • Stuurinformatie voor de eigen organisatie;
  • Doorlopend inzicht in de resultaten;
  • Een overzichtelijk dashboard dat enkel voor jouw organisatie zichtbaar is;
  • Makkelijk te genereren managementinformatie;
  • Uitvoering door een onafhankelijk onderzoeksbureau met focus op hoge respons;
  • Benchmarkmogelijkheden;

Overzicht via digitaal dashboard

De resultaten van het onderzoek worden – uiteraard rekening houdend met eisen omtrent anonimiteit en privacy - verwerkt in een digitaal dashboard. In deze afgeschermde omgeving kun je de resultaten van uw eigen organisatie inzien en kun je, waar mogelijk, op regio- en brancheniveau benchmarken. Hierbij worden alle branches in de zorg- en welzijnssector meegenomen.

Doet u mee aan het uitstroomonderzoek?

Dankzij de innovatiemiddelen vanuit het ministerie van VWS, kan het uitstroomonderzoek tegen een fors gereduceerd tarief worden aangeboden aan de deelnemers van Zorg aan Zet. Deelnemers van Zorg aan Zet die willen participeren in het onderzoek betalen jaarlijks slechts € 695,- plus eenmalig € 495,- implementatiekosten (in het eerste jaar). Er zijn meer mogelijkheden om het onderzoek op maat aan te passen. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden en tarieven. Zorg aan Zet meldt jouw organisatie aan bij Presearch. Je ontvangt van Presearch een overeenkomst voor in eerste instantie 2 jaar. Hierna is er een mogelijkheid tot verlenging.

Na aanmelding neemt Presearch contact op.