Lerend netwerk Strategische Personeelsplanning

De personeelstekorten zijn er al en ze lopen op. Een andere koers dan tot nu toe is gelopen is nodig. Om beleid te maken zijn ook goede instrumenten nodig. Strategische Personeelsplanning (SPP) op basis van scenario’s helpt daarbij. Daarom organiseren we in een unieke samenwerking met PFZW een programma over datagedreven HR. 

Van regionaal inzicht naar individuele actie

Strategische personeelsplanning neemt relevante ontwikkelingen, kansen en bedreigingen (voorzien in de toekomst) mee bij het beoordelen en bepalen van de HR-behoefte van de organisatie. Juist nu is het belangrijk te leren van onverwachte gebeurtenissen en ze als ervaringsmateriaal mee te nemen in het bepalen van nieuwe risico's en kansen.

Lerend Netwerk

In het Lerend Netwerk Strategische Personeelsplanning werken deelnemers aan vormgeving, implementatie en borging van SPP in hun organisaties. We werken met de basisprincipes van data-gedreven werken, met de Scenariotool, het HR-dataportaal en met scenarioplanning. 

 • Kennismaking met de basisprincipes van datagedreven HR. Het PFZW HR-dataportaal en de PFZW Scenariotool voor strategische personeelsplanning staan centraal als instrumenten.
 • Gezamenlijk verkennen van de toekomst. Leren over het gebruik van scenario’s in de PFZW Scenariotool voor strategische personeelsplanning.
 • Op basis van theorie en uitwisseling van ervaringen onderling een plan van aanpak maken voor SPP in de eigen organisatie.
 • Het plan van aanpak toepassen in de eigen organisatie: van regionaal inzicht naar individuele actie.
 • Van elkaar leren en ervaringen delen zijn een belangrijk onderdeel van elke sessie en terugkom-moment. 

Programma

 • Intakegesprekken - 12-4-2022 (in de middag) en 13-04-2022 (in de ochtend)
 • Startbijeenkomst Lerend netwerk kickoff SPP - 21-04-2022  (10.00 – 12.30 uur)
 • Workshop Data gedreven HR - 12-05-2022 (10.00 – 13.00 uur)
 • Workshop Scenarioplanning - 02-06-2022 (13.00 – 16.00 uur)
 • Workshop data en scenario`s ‘aan de slag’16-06-2022 (10.00 –13.00 uur)
 • Drie terugkombijeenkomsten;
  • 30-06-2022 Terugkomdag 1 SPP / PFZW (14.00 –16.00 uur)
  • 14-07-2022 Terugkomdag 2 SPP / PFZW (10.00 –12.00 uur
  • Datum in overleg na zomervakantie Terugkomdag 3 SPP / PFZW

Aan de slag!

SPP is complex en het is lastig om de goede cijfers boven tafel te krijgen. Wilt u ermee aan de slag maar weet u niet waar te beginnen? Dit lerend netwerk helpt bij de ontwikkeling van een strategische personeelsplanning op basis van scenario’s. Het is een complete en hands-on introductie, waarbij u aan de hand genomen wordt, ervaringen met elkaar deelt en de diepte in gaat. Van denken naar doen. De benodigde cijfers zijn beschikbaar. En op langere termijn kan een netwerk van deelnemers u verder helpen.  

De kosten voor het lerend netwerk bedragen €6.300,- (excl. BTW). Zorg aan Zet biedt dit unieke traject aan voor €4.300,- (excl. BTW) per deelnemende organisatie. Daarbij is inbegrepen het gebruik van de Scenariotool licentie voor drie jaar en het HR dataportaal Inzicht en Benchmark voor 1 jaar.

Er is plek voor minimaal 7 en maximaal 9 organisaties. Per organisatie kunnen 2 personen deelnemen. Denk hierbij aan een HR-professional die verantwoordelijk is voor het vormgeven van de strategische personeelsplanning binnen de organisatie en een professional die ervaring heeft met data en excel.

 

Aanmelden