SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidieregeling (cofinanciering) van VWS om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten in zorg en welzijn gericht op instromers, zittend personeel via opscholing, praktijkopleiders- en begeleiders en behoud van medewerkers en heeft een looptijd tot en met 31-12-2021.

Het indienen van aanvragen voor cofinanciering uit deze regeling is per 1-1-2020 helaas niet meer mogelijk.

Tijdvak 4: Behoud van zittend personeel

Heeft uw organisatie in tijdvak 4 van het SectorplanPlus één of meerdere aanvr(a)ag(en) gedaan voor subsidie; en heeft u aangegeven dat uw organisatie gebruik wil maken van de mogelijkheid om in te zetten op het behoud van personeel? Dan is deze informatie voor u belangrijk!

Naast de reguliere administratie van uw activiteiten, dient u ook inzicht te geven in uw aanpak om personeel te behouden voor uw organisatie én voor de sector. Uw aanpak, resultaten, positieve- en negatieve leerervaringen zijn interessante leerpunten voor collega-organisaties. Het delen van deze informatie heeft als doel dat organisaties van elkaar kunnen leren en dat we binnen de sector zorg en welzijn steeds beter in staat zijn om medewerkers duurzaam aan ons te verbinden.

In het Inspiratiedocument Behoud delen we hiervoor een aantal voorbeelden.

Verantwoording
Er zijn verschillende methoden, zoals beschreven in het verantwoordingsdocument Behoud, om uw aanpak en resultaten te delen. Wij hebben de opties voor u op een rijtje gezet.

  • Heeft u voor tijdvak 4 een kleine aanvraag (> € 15.000,-) ingediend? Dan hoeft u alleen deze vragenlijst in te vullen. 
  • Heeft u voor tijdvak 4 géén kleine aanvraag ingediend, dan gelden andere manieren van verantwoording. U kunt kiezen uit verschillende methoden zoals beschreven in het verantwoordingsdocument. U kunt uw verantwoording indienen via dit formulier.

In het Verantwoordingsdocument Behoud staan alle methoden op een rijtje. In overleg met Chantalle Dörenberg, projectleider SectorplanPlus, kunt u ook kiezen voor een andere methode, zolang u aan de verantwoordingseisen uit het verantwoordingsdocument voldoet.

Deadline
Uw verantwoording moet uiterlijk 31 maart 2021 ingeleverd zijn. De regionaal projectleider SectorplanPlus beoordeelt de verantwoording. Door het insturen van de verantwoording geeft u toestemming om de inhoud verder te delen.