SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidieregeling (cofinanciering) van VWS om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten in zorg en welzijn gericht op instromers, zittend personeel via opscholing, praktijkopleiders- en begeleiders en behoud van medewerkers en heeft een looptijd tot en met 23-08-2022.

Tijdvak 4

Omdat in dit tijdvak veel geplande scholingstrajecten tijdens de Coronacrisis stillagen, heeft VWS een verlenging van ± 8 maanden toegekend. Daarmee is de looptijd van het laatste tijdvak verlengd tot 23 augustus 2022. Dit biedt aanvragers de ruimte om de voorgenomen opleidingsprojecten uit te voeren over een langere looptijd.

Voor tijdvak 4 is € 234,5 miljoen beschikbaar gesteld door VWS. Ondanks de overvraag voor tijdvak 4 zal dit bedrag voldoende zijn voor de realisatie van de 1.735 aangevraagde opleidingsprojecten. De subsidiereservering wordt per subsidietraject aangepast aan het beschikbare budget. Naast het beschikbare budget voor de aangevraagde opleidingstrajecten in tijdvak 4, stelt het ministerie een additioneel bedrag van € 22,5 miljoen beschikbaar voor Corona-gerelateerde scholing. 

Definitie doelgroep nieuw instroom
In tijdvak 4 is de definitie voor ‘nieuwe instroom’ herzien. Deelnemers binnen deze doelgroep mogen tot maximaal 2 jaar in dienst (i.p.v. maximaal 1 jaar) zijn bij start van de opleiding om uitgestelde trainingen en opleidingen toch in te dienen voor subsidie via deze regeling.

Covid19 subsidie deadline
De looptijd van de aanvullende maatregel voor de extra scholing van mensen in het kader van de Coronacrisis is vastgesteld op 31 maart 2021. Tot die tijd kan gebruik worden gemaakt van maatregel X (scholing nieuwe instroom) en C, D en E (bijscholing zittend personeel).

Behoud van zittend personeel

Heeft uw organisatie in tijdvak 4 van het SectorplanPlus één of meerdere aanvr(a)ag(en) gedaan voor subsidie; en heeft u aangegeven dat uw organisatie gebruik wil maken van de mogelijkheid om in te zetten op het behoud van personeel? Dan is deze informatie voor u belangrijk!

Naast de reguliere administratie van uw activiteiten, dient u ook inzicht te geven in uw aanpak om personeel te behouden voor uw organisatie én voor de sector. Uw aanpak, resultaten, positieve- en negatieve leerervaringen zijn interessante leerpunten voor collega-organisaties. Het delen van deze informatie heeft als doel dat organisaties van elkaar kunnen leren en dat we binnen de sector zorg en welzijn steeds beter in staat zijn om medewerkers duurzaam aan ons te verbinden.

In het Inspiratiedocument Behoud delen we hiervoor een aantal voorbeelden.

Verantwoording
Er zijn verschillende methoden, zoals beschreven in het verantwoordingsdocument Behoud, om uw aanpak en resultaten te delen. Wij hebben de opties voor u op een rijtje gezet.

  • Heeft u voor tijdvak 4 een kleine aanvraag (€ 15.000,-) ingediend? Dan hoeft u alleen deze vragenlijst in te vullen. 
  • Heeft u voor tijdvak 4 géén kleine aanvraag ingediend, dan gelden andere manieren van verantwoording. U kunt kiezen uit verschillende methoden zoals beschreven in het verantwoordingsdocument. U kunt uw verantwoording indienen via dit formulier.

In het Verantwoordingsdocument Behoud staan alle methoden op een rijtje. In overleg met Chantalle Dörenberg, projectleider SectorplanPlus, kunt u ook kiezen voor een andere methode, zolang u aan de verantwoordingseisen uit het verantwoordingsdocument voldoet.

Deadline
Uw verantwoording moet uiterlijk 31 maart 2021 ingeleverd zijn. De regionaal projectleider SectorplanPlus beoordeelt de verantwoording. Door het insturen van de verantwoording geeft u toestemming om de inhoud verder te delen.

Tijdvak 3 heeft betrekking op alle scholingstrajecten in 2019 met een uitlooptijd tot 31-12-2021. Scholingstrajecten moeten een startdatum hebben in 2019; trajecten kunnen niet meer worden aangemaakt met terugwerkende kracht.

Tijdvak 2 startte in mei 2018 en wordt per 31-12-2020 afgerond. Scholingstrajecten voor dit tijdvak kunnen niet meer worden ingediend.

Tijdvak 1 had een looptijd van augustus 2017 tot mei 2020 en is inmiddels afgesloten. Alle ingediende scholingskosten worden nu gecontroleerd. Indienen is niet meer mogelijk.