SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidieregeling (cofinanciering) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten in zorg en welzijn gericht op instromers, zittend personeel via opscholing, praktijkopleiders- en begeleiders en behoud van medewerkers en heeft een looptijd tot en met 31-12-2021.

Het indienen van aanvragen voor cofinanciering uit deze regeling is per 1-1-2020 helaas niet meer mogelijk.

Wendbaar aan het werk

Met het project Wendbaar aan het werk maakt u (nog meer) werk van duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie. Heeft u een aanvraag ingediend voor tijdvak 4 van het SectorplanPlus, dan kunt u in 2020 en 2021 verletkosten voor scholingsactiviteiten declareren via het SectorplanPlus als u het project Wendbaar aan het werk inzet.

Subsidieregeling Praktijkleren

Bood uw organisatie in schooljaar 2019-2020 één of meerdere leerwerkplekken aan voor BBL-leerlingen en/of HBO duaal of deeltijd leerlingen en maakte u hiervoor gebruik van het SectorplanPlus? Voor de kosten van de begeleiding van deze leerlingen kunt u ook een beroep doen op de subsidieregeling Praktijkleren. Het gaat dan om een bedrag van maximaal € 2.700,- per leerling per jaar! De subsidieregeling Praktijkleren kunt u direct en snel aanvragen via het SectorplanPlus portal.

Meer informatie subsidieregeling Praktijkleren

Connectie met RAAT

Met het inzetten van de cofinanciering uit SectorplanPlus onderschrijven werkgevers de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT), en daarmee ook de uitgangspunten van de Arbeidsmarktagenda 2023: ‘Aan het werk voor ouderen’, en nemen zij verantwoordelijkheid om samen op te leiden voor de regio, mensen te behouden voor de regio en te werken aan een optimale inzet van zorgprofessionals.

Zorg aan Zet is het eerste aanspreekpunt voor informatie en communicatie voor werkgevers in Limburg. Voor meer informatie over het RAAT kunt u contact opnemen met Raymond Braeken.