Subsidieregeling Zorg-Praktijkleren

Jaarlijks wordt aan het MBO zo'n € 256,3 mln. uitgekeerd en aan het HBO € 18,6 mln., waarvan 20% - 25% aan de sector zorg en welzijn.
De subsidie is o.a. bedoeld voor begeleiding op de werkplek van BBL en Duaal leerlingen en stapeling met de subsidie uit het SectorplanPlus is toegestaan.  

Een deel van de bewijslast, die nodig is voor de verantwoording bij SectorplanPlus, is ook van toepassing voor de regeling Praktijkleren.

Subsidie aanvragen voor Zorg-Praktijkleren via het portaal SectorplanPlus 2022-2023

De samenwerkende regionale werkgeversorganisaties, waaronder Zorg aan Zet, hebben in 2019 aan Gilde-BT de opdracht gegeven een link te bouwen tussen het portal www.sectorplanplus.nl en het portal www.zorg-praktijkleren.nl
Daardoor kan informatie worden ‘overgezet’ (in opdracht van jouw organisatie ) en kun je tegen een aantrekkelijk tarief en met weinig moeite de subsidie Praktijkleren aanvragen via het portaal. Deze werkwijze past in ons streven naar verlaging van de administratieve lasten. Er moeten aanvullend nog enkele gegevens worden aangeleverd; in de bijgevoegde flyer staat dit beschreven.

Hoe het werkt?

Met het bestaande SectorplanPlus 2022-2023 account kun je je eenvoudig aanmelden via de Zorg-Praktijkleren ‘pop-up’. Ga hiervoor naar de Startpagina in https://portal2022.sectorplanplus.nl/.

Geen deelnemer van SectorplanPlus 2022-2023?

Ook dan kun je evengoed subsidie aanvragen. Hoe het werkt, kun je lezen in de flyer.

Meer informatie?

Klik dan op de Zorg-Praktijkleren flyer voor meer informatie.

Heb je nog vragen?
Ga dan naar www.zorg-praktijkleren.nl, stuur een mail via info@zorg-praktijkleren.nl  of bel met 088 – 00 84 580 (backoffice Zorg Praktijkleren).