Deel dit:

In het najaar 2019 heeft een bestuurlijke afvaardiging uit Limburg gesproken over de voortgang van het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) met de commissie Werken in de Zorg.

In maart 2018 lanceerde minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge het actieprogramma Werken in de Zorg, met de ambitie: 'nu en in de toekomst goede zorg en welzijn te kunnen blijven bieden. Hiervoor is het essentieel dat we voldoende medewerkers hebben, die goed zijn toegerust voor en tevreden zijn met het belangrijke werk dat zij doen'. Het actieprogramma concentreert zich op verandering in de regio: regionale actieplannen vormen de basis van de aanpak.

De commissie Werken in de Zorg maakt onderdeel uit van het actieprogramma en adviseert over de arbeidsmarktvraagstukken in de regio.

Aanpak tekorten in Limburg

De commissie ziet dat de regio Limburg dankzij de goede en brede bestuurlijke verbinding een aantal duidelijke prioriteiten heeft gesteld. In het verlengde daarvan vindt een grote hoeveelheid projecten en activiteiten plaats die moeten bijdragen aan het oplossen van de arbeidsmarktproblematiek in Limburg. Het gaat om een mooie integrale aanpak, waarbij naast de focus op de arbeidsmarktproblematiek ook aandacht is voor 'de Juiste Zorg op de Juiste Plek' en 'het (Ont)regel de zorg programma'. Binnen de regio Limburg ziet/proeft de commissie wel het spanningsveld tussen het regionale en organisatie belang. Het zal een uitdaging zijn om elkaar ook in de toekomst vast te blijven houden en aan te blijven vuren.

Behoud en innovatie

De commissie benoemt behoud en innovatie als belangrijkste opgaven voor de komende tijd. Innovatie gaat mooi door de verschillende thema’s van het RAAT heen en is gericht op kennis en ervaring delen. Dit betreffen echter vaak kleine initiatieven. Gericht opschalen hiervan is noodzakelijk. Daarnaast blijft de uitstroom uit de sector zorgelijk ondanks dat de aandacht voor behoud is gegroeid. Behoud moet ingebed worden in het thema ‘goed werkgeverschap'.

Binnen RAAT Limburg is er volop aandacht voor de thema's behoud en innovatie. In de actielijnen worden diverse initiatieven opgepakt. Daarnaast is Jessica Hohenschon als nieuwe programmamanager Innovatie bij Zorg aan Zet gestart. Zij gaat de komende tijd aan de slag met een programmatische aanpak van arbeidsmarkt innovaties voor zorg en welzijn binnen de regio Limburg.

Bekijk het volledige advies van de commissie Werken in de Zorg.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.