Deel dit:

Meer op vitaliteit sturen. Dat is sinds kort een belangrijke missie van de MeanderGroep. Hiervoor stellen zij een Vitaloog® aan.

Bijzonder is onder meer dat er geswitcht is van een probleemgerichte insteek naar een potentieel gerichte benadering. Arno Hanssen: ‘Het uitgangspunt is niet meer om het verzuimpercentage omlaag te brengen maar om het gezondheidspercentage omhoog te krijgen.’

Aandacht en zorg voor medewerkers die psycho-sociale en/of fysieke problemen hebben, is er al een jaar of tien bij de MeanderGroep. ‘En dat terrein was al behoorlijk breed’ vertelt Vitaloog® Arno Hanssen. ‘Denk aan medewerkers met een burn-out, die in scheiding liggen, schulden hebben of te maken hebben met rouwverwerking.’

Brede insteek
Eind 2017 werd besloten om een nog bredere insteek te hanteren. ‘We merkten dat gezondheid veel meer inhoudt dan alleen fysieke klachten en psychosociale problematiek’ verduidelijkt Arno. ‘Het kan bijvoorbeeld ook gaan om slaapproblemen of overgewicht. Bovendien kijken we nu vooral vanuit het potentieel en niet meer alleen vanuit de problematiek. Wat gaat goed? En wat is er voor nodig om dat goed te houden?’ Bij dat laatste denkt Arno bijvoorbeeld aan een jonge medewerker die goed functioneert maar geen hulpmiddelen gebruikt tijdens het werk. ‘Dat gaat nu nog goed omdat degene jong is. Toch is het belangrijk dat de medewerker de meerwaarde van het werken met hulpmiddelen leert kennen om latere problemen te voorkomen.’

RAAT Limburg
De ontwikkelingen bij de MeanderGroep sluiten goed aan bij de doelstellingen van RAAT Limburg van Zorg aan Zet. De doelstelling van de Actielijn behoud is dat zorgorganisaties investeren in een aantrekkelijke werkomgeving zodat uitstroom wordt beperkt en een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de oplossing van de personeelstekorten. Het behouden van personeel is zeker een belangrijke reden voor het starten van het project, erkent Arno. ‘Maar ook een belangrijke motivatie is dat wij in onze missie hebben staan dat we cliënten in hun eigen kracht willen zetten. Je krijgt dat concept niet verkocht als je het vervolgens niet toepast in de eigen organisatie.’

Het goede voorbeeld sluit aan bij de Werkgroep Vitaliteit van Actielijn behoud. Momenteel worden alle goede voorbeelden geïnventariseerd en vervolgens ontsloten voor het collectief.

Vitaal Check
Arno is sinds 1 januari aangesteld als de Vitaloog® die het project gaat vormgeven. Hoe het er precies uit gaat zien, kan hij nu nog niet aangeven. ‘Het is de bedoeling dat de input vanuit de organisatie komt en dat de medewerkers zelf aangeven waar ze behoefte aan hebben’ verklaart hij. ‘We willen niet een programma bij een bedrijf inkopen en achteraf concluderen dat het niet gewerkt heeft.’
Vorige week is het eerste onderdeel van het project, de MeanderVitaalCheck, de (virtuele) deur uit gegaan. Vierhonderd medewerkers vullen een uitgebreide vragenlijst in. Arno: ‘We stellen vragen over de gezondheid, de werkbeleving, de werk-privé balans en wat hen energie geeft. Maar ook waar ze wel en vooral geen behoefte aan hebben.’

Voortgang monitoren
Na de uitslag kan de medewerker zich uit eigen beweging opgeven voor een lichamelijk onderzoek en een adviesgesprek. Vervolgens kan de medewerker, als hij/zij dat wenst terecht bij een van de paramedici (onder meer fysio- of ergotherapeut en logopedist) of een Meander Coach. Van daaruit kan ook verwezen worden naar gespecialiseerdere hulpverlening. De voortgang wordt gemonitord. Arno: ‘Je wilt dat iemand tot het bewustzijn komt van: “Hé op dat vlak zou ik wel wat stapjes willen zetten”.  En dan de ruimte voelt om ook daadwerkelijk in actie te komen.’

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.