Deel dit:

Afgelopen maand is het RAAT opgegaan in de programmalijnen van Zorg aan Zet. We blikken graag terug én vooruit op de samenwerkingen die zijn ontstaan vanuit het RAAT.

In april 2018 was de kick-off van het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) met vier bestuurlijke ontbijtsessies. We hadden toen niet durven dromen dat er zoveel bereidheid was tot nadere samenwerking. Nog altijd is er veel draagvlak om samen werk te maken van de tekorten op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn.

Inmiddels zijn we drie jaar verder en maken we de balans op. Het RAAT is per 1 juli 2021 gestopt als los ‘middel’, maar de samenwerking wordt voortgezet binnen de programmalijnen van Zorg aan Zet. Geborgd in de dienstverlening van Zorg aan Zet blijven we huidige en nieuwe projecten aanjagen en organiseren vanuit onze rol als expert op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn.

Het RAAT heeft enkele mooi initiatieven gerealiseerd die nog steeds actief zijn. Vanuit zes actielijnen hebben we acties uitgezet met een bestuurlijk platform dat blijft toezien op de voortgang. De actielijnen gaan vanaf nu op in de programmalijnen van het meerjarenprogramma van Zorg aan Zet.

De reis gaat door

De samenwerkingen worden ingebed in de dienstverlening van Zorg aan Zet. We blikken graag terug én vooruit op de samenwerkingen die zijn ontstaan vanuit het RAAT in de brochure: "de reis van een sectorbrede samenwerking". We blijven op strategisch en tactisch niveau intensief met werkgevers samenwerken om antwoorden te formuleren op de uitdagingen van nu en de toekomst.

Bekijk de volledige brochure

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.