Deel dit:

Dankzij financiële bijdragen vanuit het Europees Sociaal Fonds en Zorg aan Zet, kunt u met het project Wendbaar aan het Werk extra voordelig en doeltreffend aan de slag gaan met het behoud van medewerkers binnen uw organisatie. Geen standaard aanpak, maar samen met een gespecialiseerd adviseur kiest u de aanpak die aansluit bij wat uw organisatie nodig heeft.

XONAR koos onlangs bewust voor deelname aan dit project. 'Naast het financiële voordeel door de ESF-subsidie, zijn de Quickscan, de flexibele inzetbaarheid van de vouchers en het lerend netwerk punten die ons over de streep hebben getrokken,' vertelt Liesbeth Vanderlinden, HR adviseur bij XONAR. 'Ik ben vooral heel nieuwsgierig naar de adviezen die uit de brede Quickscan naar voren zullen komen.'

Lerend netwerk zorgt ervoor dat niet iedereen hetzelfde wiel moet uitvinden

'Vorig jaar zijn we al gestart met een vitaliteitsprogramma, waarin we onze medewerkers diverse workshops als mindfullness en time-management hebben aangeboden in een eerste aanpak van de problematiek rondom de hoge werkdruk in de jeugdzorg. Hoewel deze workshops heel positief zijn ontvangen willen we meer doen. Vitale en gelukkige medewerkers bepalen tenslotte het succes van ons bedrijf. Door de koppeling met Wendbaar aan het Werk hopen we nu de omslag te maken naar een meer vraaggerichte aanpak. Wat hebben onze mensen nodig? Waar is behoefte aan?'

Startpunt is een onderzoek dat vorige maand binnen de organisatie is gehouden. 'Hiermee willen we in kaart brengen waar we nu staan, een nul-meting. Hoe is het gesteld met de werkbeleving en de gezondheid van onze medewerkers. We zijn heel blij met de behaalde respons van 65%. Nu is het wachten op de resultaten.' Deze resultaten wil XONAR goed analyseren, maar ook op de juiste manier interpreteren en bespreken. Op organisatie niveau, team niveau èn individueel niveau. 'Wendbaar aan het Werk gaat ons hierbij ondersteunen. Wij hopen hierdoor op een frisse en objectieve kijk op de situatie. Ik ga ervan uit dat we mooie en nuttige adviezen zullen krijgen.'

'Ik verwacht veel van het lerend netwerk. Zorgorganisaties kampen immers allemaal met dezelfde problematiek en vanuit samenwerking zijn al diverse positieve initiatieven ontwikkeld.'

Beperkte administratieve belasting geeft recht op beduidend meer adviesuren
Vanderlinden geeft toe dat ze aanvankelijk twijfelde over deelname aan Wendbaar aan het Werk, juist in verband met de ESF-subsidies. 'Ik was bang dat de subsidie veel extra administratief werk zou betekenen. Het blijkt echter dat de administratieve belasting beperkt is en prima in verhouding staat tot de voordelen. De vouchers, inzetbaar voor interventies op individueel, team of organisatieniveau, geven recht op beduidend meer adviesuren dan dat we deze rechtstreeks zouden inkopen. Daarnaast verwacht ik veel van het lerend netwerk, dat organisaties samenbrengt zodat we van elkaar kunnen leren. Zorgorganisaties kampen immers allemaal met dezelfde problematiek en vanuit samenwerking zijn al diverse positieve initiatieven ontwikkeld.'

Wilt u ook doeltreffend én voordelig aan de slag met duurzame inzetbaarheid?

Wij gaan graag samen met u aan de slag en ondersteunen u om uw medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Binnen Wendbaar aan het werk kunnen we nu namelijk dienstverlening op maat aanbieden. Wij kijken samen met u welke dienstverlening het beste aansluit bij de behoefte van uw organisatie. Dus wilt u aan de slag met duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie, maar weet u niet waar u moet beginnen? Of heeft u al een aanpak voor ogen, maar niet de financiële middelen beschikbaar?

Binnen Wendbaar aan het werk kunt u, met financiële ondersteuning vanuit het ESF en Zorg aan Zet, voordelig aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Geen standaard aanpak, maar samen met een gespecialiseerd adviseur kiest u de aanpak die aansluit bij wat uw organisatie nodig heeft. Contacteer Marloes om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken!

Contacteer Zorg aan Zet

Bel: 0475 577 555 Stuur een email

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.