Deel dit:

'Er wordt veel energie gestoken in het binnenhalen van nieuwe zorgmedewerkers. We zien echter ook een grote uitstroom van personeel. Het is dweilen met de kraan open. Waarom stromen mensen uit? Waardoor zijn ze hun bevlogenheid kwijtgeraakt? Het is belangrijk dat in kaart te brengen en op te lossen.'

Aan het woord is Will Linssen, Raad van Bestuur van Stichting WonenPlus en kartrekker van Actielijn behoud, een van zes actielijnen binnen het RAAT (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten). Deze Actielijn maakt zich sterk voor een aantrekkelijk werkklimaat, waardoor de uitstroom van zorgpersoneel wordt beperkt.


Will, zelf ooit gestart als verpleegkundige, zag met eigen ogen hoe het werk door de jaren heen is veranderd. 'De toegenomen complexiteit van de zorgvragen in combinatie met de aangescherpte regelgeving hebben onder andere geleid tot een verhoogde werkdruk. Dat maakt het werk er niet leuker op.' Techniek en innovaties kunnen de efficiency verhogen, maar mogen volgens Will nooit vervangend werken. 

'We moeten zorgen dat het menselijke aspect in de zorg niet verdwijnt! Hier moeten bestuurders écht voor gaan staan.'

Exit interviews
De eerste stappen zijn intussen gezet. 'Wat ik zie is dat de eilandjescultuur aan het verdwijnen is. Het voelt natuurlijker voor zorgorganisaties om elkaar op te zoeken, in elkaars keuken te kijken en samen oplossingen te bedenken.' Een concreet voorbeeld is de invoering van de FIT methodiek, waarbij groei en ontwikkeling van de individuele werknemer centraal staan en de 'eigen regie' wordt gestimuleerd.

'Kijk naar wat een medewerker nodig heeft. De een vindt het prima om 30 jaar hetzelfde werk te doen, een ander groeit graag door of probeert iets nieuws. Bied perspectief en ontwikkeling, maar probeer hen voor de sector te behouden. Zo blijven medewerkers gezond en voorkom je uitval door ziekte of een burn-out. Zelf zou ik bijvoorbeeld niet gelukkig zijn, als ik nog steeds mijn oorspronkelijke functie had.' Daarnaast geven de 'exit' interviews inzicht in de beweegredenen van medewerkers die een organisatie verlaten. 'Gebleken is bijvoorbeeld dat hetzelfde werk verschillend wordt gewaardeerd, doordat er diverse CAO's worden gehanteerd. Dat soort zaken moeten we gewoon oplossen.'

Wat doet Stichting WonenPlus zelf aan het behoud van gemotiveerde medewerkers?
'We hebben een meerjarig beleidsplan opgesteld, waarin we de professional meer ruimte en vertrouwen willen geven om bepaalde zaken binnen de functie naar eigen inzicht te kunnen uitvoeren. Onze rol als werkgever moet meer faciliterend en minder bepalend worden. Ook kijken we, samen met de medewerker, of functieomschrijving en functie-inhoud nog op elkaar zijn afgestemd. Waar nodig wordt dit aangepast.'

Kwaliteit van zorg
Wat hoopt de Actielijn behoud over een jaar te hebben bereikt? 'Dat de arbeidsmarktproblematiek is opgelost,' lacht Will. 'Nee, dat is iets te ambitieus, maar als we alle neuzen dezelfde richting op krijgen en het behoud van medewerkers op de agenda van alle bestuurders staat, denk ik dat we een goed fundament hebben gelegd om verder te bouwen. Uiteindelijk zorgt een bevlogen en tevreden medewerker voor tevreden cliënten. Dàt is kwaliteit van zorg!'

Meer over de Actielijn behoud.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.