Deel dit:

SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 TAZ (Variant 3)

Het ministerie van VWS stelt wederom middelen beschikbaar om te investeren in het leren en ontwikkelen van medewerkers in de sector zorg en welzijn. De uitvoering hiervan wordt, net als de afgelopen jaren, belegd bij het samenwerkingsverband RegioPlus. Aan de basis van het bewezen succesvolle financieringsinstrument SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 liggen het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ) en het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging (IOW). Het programma TAZ beoogt een transitie in gang te zetten richting het anders organiseren van werk in zorg en welzijn om de toegankelijkheid van de zorg in de toekomst te garanderen. Ook het IOW heeft als doel meer en anders op te leiden, zodat tegemoet wordt gekomen aan de toenemende zorgvraag in de wijkverpleging.

Het SectorplanPlus subsidieert in schooljaar 2023-2024 nieuwe BBL en derde leerweg trajecten, HBO duaal en deeltijd en Associate Degree. En daarnaast ook trajecten gericht op training en ontwikkeling van minimaal 3 uur.

Extra toevoeging is dat VWS subsidie toekent voor MBO en HBO trajecten die vorig jaar zijn gestart en komend schooljaar nog doorlopen. Zo worden opleidingen tot 12 maanden extra gefinancierd uit het SectorplanPlus budget. 

Subsidiabele periode
De subsidiabele periode loopt van 21 augustus 2023 tot en met 31 augustus 2024. Voor BBL en Duaal trajecten geldt dat de opleiding moet zijn gestart tussen de periode van 21 augustus 2023 tot en met 31 juli 2024. Opleidingen met een startdatum op de leerwerkovereenkomst van 1 augustus 2023 of later zijn wel subsidiabel, maar de subsidiabele periode start per 21 augustus 2023. Opleidingen die vóór 1 augustus 2023 zijn gestart, zijn niet subsidiabel. Er geldt een minimale subsidiabele duur van één maand. Trainingen vanaf 3 uur zijn subsidiabel van 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2024. Activiteiten die vóór deze datum zijn gestart, zijn niet subsidiabel.

Opslagen voor samenwerking
Hoewel deze regeling in de basis hetzelfde is als die van 2022-2023 (Variant 1 en 2), geldt een belangrijke toevoeging dat deze regeling voorsorteert op het TAZ instrumentarium en uitvoering geeft aan het IOW. Hierin speelt samenwerking tussen arbeidsorganisaties een belangrijke rol zodat betere mogelijkheden ontstaan om (nieuwe) medewerkers op te leiden voor de arbeidsmarkt van morgen. Om de benodigde samenwerking te stimuleren zijn aan deze verlengde regeling opslagen toegevoegd voor samenwerking-TAZ en samenwerking-IOW.
 

Infografic Tussenstand aanvragen SectorplanPlus TAZ 2023-2024 (Variant 3)


Nieuwsbrief
Voor deze regeling kan helaas geen aanvraag meer worden ingediend. Heb je deze gemist en wil je wel op de hoogte worden gehouden van vervolgmogelijkheden, schrijf je dan in voor onze nieuwbrief. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden.

Klik hier om je aan te melden voor onze nieuwsbrief!

Vragen?
Vragen over SectorplanPlus 2023-2024 TAZ (Variant 3) kun je stellen via een mailbericht aan subsidies@zorgaanzet.org

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.