Deel dit:

Het samenwerkingsverband RegioPlus, waar Zorg aan Zet onderdeel van uitmaakt, heeft onlangs een onderzoek laten uitvoeren naar het imago van leren en werken in zorg en welzijn.

Naast het algemene imago zijn ook de invloeden van de coronacrisis in kaart gebracht en wat de beweegredenen van mensen zijn om in de huidige situatie te kiezen voor leren of werken in zorg en welzijn. De uitkomsten van het onderzoek zijn samengevat in een rapportage die voor u beschikbaar is.

We zien onder andere dat de positieve associaties van werken in zorg en welzijn - zoals betekenisgeving, voldoening en samenwerking - door corona nog positiever zijn geworden. Negatieve associaties als flexibiliteit werkuren, werkdruk, salaris en arbeidsvoorwaarden zijn door corona juist versterkt.

Zorgprofessionals zelf zijn minder negatief dan mensen die niet in de sector werken. Dit kan duiden op een onvolledig beeld van werken in de sector. Dat er binnen de politiek en in de media nu veel aandacht is voor sommige van de negatieve aspecten, doet het imago geen goed.

Wat verder opvalt is dat jongeren positiever zijn over werken in de sector dan voorheen. Zij zien meer kansen voor technologische ontwikkelingen in de sector. Binnen de sector zien we dat werken in welzijn meer belangstelling geniet dan voorgaande jaren.

Rapportage imago onderzoek

Bekijk alle conclusies, aanbevelingen en resultaten over onder andere het huidige imago, de beweegredenen voor werken in zorg en welzijn, het beeld van jongeren over de sector en de invloed van de coronacrisis.

 Bekijk volledige rapportage

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.