Deel dit:

Onlangs is bekend geworden dat er een subsidieregeling zou komen voor langdurig zieke professionals in de zorg door Covid. Hoe en wat precies is nu uitgewerkt en gepubliceerd!

Vanaf heden kunnen werkgevers terecht bij het loket ‘Subsidieregeling voor behoud zorgmedewerkers met post-covidklachten’. Via dit loket kunnen werkgevers financiële steun aanvragen voor het langer in dienst houden van zorgmedewerkers met post-covidklachten. Zo kunnen deze medewerkers langer werken aan re-integratie en herstel en blijven ze behouden voor de zorg.

Voor wie?

Het gaat om werknemers die in het begin van de coronapandemie langdurig ziek zijn geworden. Vanwege het tekort aan zorgpersoneel is het behoud van deze werknemers gewenst, maar door de druk op de zorg en de coronamaatregelen zijn er beperkingen geweest voor hun re-integratie.

De regeling stimuleert werkgevers om een vrijwillige verlengde loondoorbetaling af te spreken met de betreffende werknemers, zodat de periode voor herstel en re-integratie wordt verlengd. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van de verlengde loondoorbetaling. Het doel is om daarmee meer langdurig zieke zorgwerknemers te behouden voor het werk in de zorg.

Als werkgever van een langdurig zieke zorgmedewerker kunt u hier meer informatie vinden en aanvragen doen: Behoud langdurig zieke zorgwerknemers | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

De regeling is hier te vinden: Staatscourant 2022, 16010 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.