Deel dit:

Deze voorbereidingssubsidie is bedoeld voor regio's om voorbereidingen te kunnen treffen om de visie op de eerstelijnszorg 2030 regionaal te implementeren.

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat deze blijvend toegankelijk is voor iedereen. Daarom wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de landelijke visie op de eerstelijnszorg van 2030.

Voorbereidingssubsidie
Om voorbereidingen te kunnen treffen om de visie op de eerstelijnszorg van 2030 regionaal te implementeren, kunnen regio’s een voorbereidingssubsidie aanvragen om mens-, organisatie- en uitvoeringskracht vrij te spelen. Daar wordt al goed gebruik van gemaakt: het totale aantal subsidieaanvragen dat in de 1e subsidieronde is ingediend, omvat al ongeveer 2/3e  van Nederland!

Deze 2e mogelijkheid om een voorbereidingssubsidie aan te vragen, is uitsluitend bedoeld voor regio's die tijdens de 1e subsidieronde géén subsidieaanvraag hebben ingediend of waarvan de subsidieaanvraag niet is gehonoreerd.

Subsidiebedrag en deadline
Iedere regio kan een projectsubsidie van maximaal 150.000,- euro aanvragen voor een looptijd maximaal 1 jaar. Neem dus contact op met je partners in de regio en dien uiterlijk 29 november 2023, 14.00 uur gezamenlijk een subsidieaanvraag in!

Meer informatie?
https://www.zonmw.nl/nl/nieuws/regionale-versterking-eerstelijnszorg-tweede-mogelijkheid-aanvragen-voorbereidingssubsidie

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.