Deel dit:

De schrapsessies van Zorg aan Zet

Welke administratieve lasten in de jeugd- en thuiszorg en WMO kunnen we schrappen? Medewerkers geven aan teveel administratieve taken te hebben waardoor zij minder tijd en ruimte hebben voor de client. Eén van de redenen van vertrek van medewerkers uit de sector is namelijk de ervaren administratieve lastendruk. Wij maken er werk van, zodat die medewerkers behouden blijven voor de sector.

Met dat centrale doel voor ogen organiseerde Zorg aan Zet in april vier ‘schrapsessies’ in Limburg. Professionals uit de jeugd- en thuiszorg en van Limburgse gemeenten brachten samen in kaart welke administratieve handelingen het dagelijks werk belemmeren en volgens hen geschrapt mogen worden. Zij deden dit aan de hand van het landelijk programma ‘Snappen, schrappen en kappen’ van Rita Verdonk die de minister de Jonge adviseert rond dit thema.

We komen in actie

De schrapsessies leverden 15 actiepunten op. Zoals: verminder het aantal controles en voortgangsrapportages in de pleegzorg, kap per direct met de dubbele urenverantwoording (digitaal en op papier), beoordeel elke administratieve eis op nut en noodzaak, uniformeer formats, protocollen en termijnen en dring het aantal beschikkingen zoveel mogelijk terug of verleng de termijnen.

Ons belangrijkste actiepunt? Organiseer schrapsessies binnen de eigen organisatie!

De beoogde acties vanuit de werkvloer werden op 23 mei besproken met bestuurders, wethouders en (beleids)medewerkers. Namens het VWS was Rita Verdonk erbij om de gesprekspartners met kennis te ondersteunen. De belangrijkste conclusie van deze energieke en succesvolle bijeenkomst: om daadwerkelijk iets te veranderen, moeten de aanwezige bestuurders en wethouders gezamenlijk de acties gaan oppakken. 

Zelf aan de slag?

Wilt u in uw eigen organisatie zelf aan de slag met het schrappen van overbodige, administratieve handelingen? 

Vraag dan nu de ontregelkit aan. Deze ontvangt u direct in uw mailbox.

Aanvragen

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.