Deel dit:

Steeds meer 55-plussers ervaren de meerwaarde van een woonvorm waar het gemakkelijk is anderen te ontmoeten en elkaar te ondersteunen.

Burgerinitiatieven, woningcorporaties en marktpartijen bouwen hiervoor ontmoetingsruimten met de subsidie Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO).

Wie kan er aanvragen?

Aanvragers van deze subsidie zijn bijvoorbeeld (zie art. 4.2):

  • commerciële privaatrechtelijke rechtspersonen zoals woningcorporaties en marktpartijen waaronder zorginstellingen en sociale ondernemers;
  • niet-commerciële privaatrechtelijke rechtspersonen gericht op woningbouw, bijvoorbeeld initiatieven van de bewoners zelf (burgerinitiatieven).

De tweede ronde opent op 16 januari 2023. 

Lees meer informatie op de website van de RVO -> https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/soo

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.