Deel dit:

De subsidieregeling praktijkleren wordt verlengd wegens succesvolle inzet van de subsidie in voorgaande jaren. De regeling wordt verlengd met 5 jaar; tot en met 31 december 2028.

Wil je als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? De subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die je maakt voor de begeleiding van een leerling of student.

Doel:
Het doel van de regeling is beter opgeleid personeel dat beter voorbereid is op de arbeidsmarkt. De subsidieregeling praktijkleren richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

‚ÄčLees hier meer over de subsidie en aanvraagprocedure

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.