Deel dit:

De stand van zaken rondom het SectorplanPlus en het Sectorplan 2022-2023 in augustus 2022.

We zitten in de afrondende fase van het SectorplanPlus. Dit zijn de belangrijkste deadlines:

30 september 2022: aanvraag indienen
1 oktober 2022: compleet en definitief indienen van alle registraties tijdvak 4
10 november 2022: laatste herstelmogelijkheid afgekeurde dossiers

Sectorplan 2022/2023

Op 9 augustus 2022 heeft een informatiesessie plaatsgevonden over het SectorplanPlus 2022-2023. Van deze informatiesessie is een opname gemaakt en de meest gestelde vragen zijn in een document vastgelegd:

Opname informatiesessie
Informatiebijeenkomst presentatie
Vraag en antwoord

De eerste aanvraagmogelijkheid om volledig aanspraak te maken op subsidie voor opleidingstrajecten die starten vanaf 22 augustus 2022 (zoals nieuwe instroom in bbl- en hbo-opleidingen) is gesloten. De aanvraagtermijn sloot zondag 21 augustus.
De tweede aanvraagtermijn staat nog open. Deze loopt van 22 augustus tot en met 30 september 2022 (17.00 uur).

Vervolgbijeenkomst

Op donderdag 15 september om 10:00 uur organiseert RegioPlus een vervolgbijeenkomst waarin wordt ingegaan op het systeem van SectorplanPlus 2022-2023 en het op de juiste wijze indienen van de verschillende verantwoordingsdocumenten. Bekijk hier alle informatie over de bijeenkomst.

Eerder gestarte opleidingen vanaf 22 augustus subsidiabel

Aanvragen die uiterlijk 21 augustus 2022 zijn ingediend in het portal voor beroepsopleidingen zijn vanaf 22 augustus 2022 subsidiabel. Ongeacht het moment waarop de opleiding is gestart. Dit geldt alleen voor beroepsopleidingen, binnen de regeling opleidingen onder maatregel A of B, en niet voor trainingen en cursussen. Belangrijk is wel dat de aanvraag uiterlijk 21 augustus 2022 om 00.00 uur (12 uur ‘s nachts) in het portal stond. Dat mocht een voorlopige (pro forma) aanvraag zijn waarvan de aantallen in de periode van 22 augustus t/m 30 september 17:00 uur nog kunnen worden gecorrigeerd.

Voor organisaties die tussen 22 augustus 2022 en 30 september 2022 17:00 uur een aanvraag hebben ingediend voor deze opleidingen geldt dat deze vanaf 30 september 2022 subsidiabel zijn. Ook hier is het startmoment van de opleiding niet relevant en ook dit geldt alleen voor beroepsopleidingen en niet voor trainingen en cursussen.

Neem voor vragen contact op met Chantalle

Bel: 06 – 44194731 Stuur een email

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.