Deel dit:

Zorg aan Zet werkt aan een toekomstbestendige, regionale arbeidsmarkt voor zorg en welzijn. Hoe ziet die ideale arbeidsmarkt er volgens Zorg aan Zet uit? Een arbeidsmarkt die in balans is. Waar gedreven mensen met de juiste competenties, hun werkplek vinden.

Daarom maken medewerkers van Zorg aan Zet zich hard om bijvoorbeeld te laten zien hoe mooi werken in zorg en welzijn kan zijn, waar kansen liggen voor organisaties om medewerkers te behouden of hoe slimme innovaties kunnen worden ingezet om aan de groeiende zorgvraag tegemoet te komen.

Duurzame inzetbaarheid

Programmamanager Mariska Welzen houdt zich binnen dit kader bezig met Duurzame Inzetbaarheid. ‘Je moet hierbij denken aan het inzetbaar houden van mensen op de arbeidsmarkt. Vanaf het moment dat ze starten tot aan hun pensioen’, legt Mariska uit. ‘Door bijvoorbeeld rekening te houden met omstandigheden of wensen waardoor een werknemer optimaal kan worden ingezet, maar ook gemotiveerd aan het werk blijft.’

Thema’s die hierbij passen zijn Anders Werken, Goed Werkgeverschap, Vitaliteit en Employability. In het Lerend Netwerk Behoud, waar een grote groep HR-professionals van deelnemende organisaties van Zorg aan Zet bij is aangesloten, wordt dit regelmatig besproken. ‘Actuele vraagstukken rondom deze thema’s worden gedeeld in het netwerk met als doel deelnemers onderling te verbinden en het vinden van antwoorden en inspiratie. Zo zijn er bijvoorbeeld mooie voorbeelden van een mantelzorgvriendelijk beleid en een preventieloket’, vertelt Mariska, als aanjager van dit netwerk.

Bevlogen medewerkers

Mariska: ‘Mijn drijfveer is bewustwording creëren om je leven ten volle te leven. Zelf werk ik ook vanuit passie en overtuiging. Als Register Adviseur Duurzame Inzetbaarheid studeerde ik bij Envida af op het onderwerp Bevlogenheid. Waarom? Omdat onderzoek heeft aangetoond dat bevlogen medewerkers voldoening halen uit hun werk, zeer betrokken zijn bij de organisatie en zich energiek, vitaal en trots voelen. Vanuit deze mindset zijn zij innovatiever, productiever en minder vaak ziek. De sleutel hiertoe? Ga de goede dialoog met elkaar aan!'

‘De arbeidstekorten in de zorg vragen om gezamenlijke acties met betrekking tot employability’

Branche overstijgend kijken

Mariska heeft veel onderwerpen op haar agenda staan. Zo onderzoekt ze of een gezamenlijk employability beleid onder deelnemers van Zorg aan Zet haalbaar is. Met dit beleid wordt ingestoken op een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever én werknemer om in te zetten op duurzame inzetbaarheid. Hierbij wil ze insteken op 2e spoor re-integratie (als werken bij de eigen werkgever na ziekte niet (meer) mogelijk is, waardoor iemand elders aan de gang geholpen wordt), als een vrijwillig vertrek. Mariska: ‘Hoe mooi zou het zijn als de zorg en welzijn instellingen door samenwerking op dit vlak een impuls kunnen geven aan behoud en loopbaan doorstroming? Met als resultaat, breder inzetbaar personeel, optimale benutting van talent én we vergroten de werkzekerheid.’

Het behoud van medewerkers is mogelijk door branche overstijgend te kijken, intersectoraal. ‘VVT, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen, jeugdzorg, huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg, kinderopvang’, somt Mariska op, ‘ze kampen allemaal met dezelfde problematiek. Dus kijk over de grenzen heen en verbindt de diverse sectoren met elkaar. Daarin ligt een zeer belangrijke taak voor Zorg aan Zet.'

Tot slot geeft Mariska nog aan: ‘Betrek medewerkers bij processen die intern spelen of waar een organisatie mee te maken heeft. Laat hen meedenken vanuit hun kennis uit de praktijk. Een open sfeer en een positieve stemming zorgen ervoor dat medewerkers het beste in zichzelf naar boven halen. Daar profiteert de hele organisatie van.'

Zo is de cirkel weer rond: Bevlogenheid en gedrevenheid creëren door het aangaan van de dialoog!

Ook met u ga ik graag de dialoog aan! Spreek ik u snel?

Bel: 06 11286969 Stuur een email

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.