Deel dit:

Behoud is een belangrijk, actueel thema in de zorg. Onderwerpen als vitaliteit en duurzame inzetbaarheid vragen nu, meer dan ooit, onze volle aandacht gezien de onrust rondom het Corona-virus en de onzekerheden die we hierdoor ondervinden richting de toekomst.

Hoe zorg je dat medewerkers niet alleen nu, maar ook in de toekomst vitaal en gemotiveerd blijven? Meander vond de oplossing in de switch naar een potentieel gerichte aanpak. Met hulp van vitaloog® Arno Hanssen werd een jaar geleden gestart met de MeanderVitaalCheck, waaraan ruim vierhonderd medewerkers deelnamen. 'Dit leverde een enorme hoeveelheid informatie en inzichten op. Het heeft een beweging in gang gezet. We praten nu, ook op management niveau, over het gezondheidspercentage en niet meer over het verzuimpercentage!'

'Er was al heel veel aandacht voor medewerkers die psycho-sociale of fysieke problemen hebben, maar gezondheid houdt meer in. Denk ook aan slaapproblemen of overgewicht. Door te kijken naar wat gaat goed, en hoe kunnen we dat goed houden, hopen wij problemen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.' In de Vitaalcheck werden vragen gesteld over gezondheid, maar ook werkbeleving, wat geeft je energie en vragen over het toekomstbeeld van de medewerker. Is er een kinderwens? Verwacht je over vijf jaar mantelzorger te zijn? 'Na de uitslag van de Vitaliteitscheck konden medewerkers zich opgeven voor een lichamelijk onderzoek en een adviesgesprek. 'Indien gewenst volgt er een verwijzing naar een van de paramedici (fysio- of ergotherapeut/logopedist) of een Meander Coach. Het gaat om een stukje bewustzijn: hierin wil ik wel stappen zetten.'

Vitaliteit is...
uitgaan van het potentieel en minder denken vanuit problematiek.

Patrick Hermans, innovatiemanager, deed enthousiast mee. 'Ik hield me nooit zo bezig met gezondheid. Toch groeide langzaamaan het besef dat ik aan het stuur sta van mijn eigen leven. Mijn ouders zijn jong gestorven, maar ik wil er graag zo lang mogelijk zijn voor mijn dochter! De Vitaliteitscheck kwam voor mij op het juiste moment en ik ben erin gestapt.' Patrick ging vervolgens actief aan de slag met zijn leefstijl. 'Arno heeft een behoefte aangeboord en ingevuld, maar het fijne is dat het niet werd opgelegd en dat ik mijn eigen tempo kon volgen.'

Commitment

Concrete cijfers zijn niet te geven, daarvoor is het nog veel te vroeg. Feit is echter dat het nieuwe beleid impact heeft. 'Medewerkers voelen zich gehoord en kunnen zelf aangeven waar ze behoefte aan hebben. Als bedrijf faciliteren wij dit. Het is prachtig om te zien dat wat ik bedenk wordt gedragen in de hele organisatie. Commitment is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van dit project. Het is toch prachtig om te zien dat zestig medewerkers zich na de check hebben aangemeld voor de trainingen in aanloop naar de MeanderLoop. Overigens waren alle bestuurders aanwezig bij de informatieavond hieromtrent!' Vitaloog® Arno bruist van de ideeën die hem vaak invallen tijdens een rondje rennen: 'Om mensen blijvend te motiveren eigen regie te nemen en bezig te zijn met hun gezondheid, ben ik bezig met een soort beloningssysteem. Een variant of aanvulling op het puntensysteem waarmee we nu al werken. De verworven punten kunnen medewerkers weer inzetten voor allerlei middelen die bijdragen aan hun persoonlijke vitaliteit.' 

'Sterk in je werk' extra mentale coaching
We bieden extra ondersteuning voor medewerkers in zorg en welzijn die in het werk geconfronteerd worden met corona. Professionele coaches bieden op vrijwillige basis extra mentale coaching en een luisterend oor, en verwijzen zo nodig door naar gespecialiseerde hulp. Er zijn geen kosten verbonden aan deze extra coaching. Meer info en aanmelden ->

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.