Deel dit:

Een evenwichtige en gezonde arbeidsmarkt voor de sector zorg en welzijn. Dat is waar Zorg aan Zet zich met daadkracht voor inzet.

Wij geloven in het regionale collectief, omdat wij denken dat de beste antwoorden te vinden zijn door gezamenlijk op te trekken met organisaties uit zorg en welzijn, onderwijs en overheid. Zorg aan Zet wil organisaties stimuleren om innovatie op allerlei niveau's op te pakken. Op medewerkerniveau, organisatieniveau èn als samenwerking tussen de verschillende organisaties onderling.

De ideale, innovatieve arbeidsorganisatie volgens Peggy Goris, programmamanager Innovatie binnen Zorg aan Zet, is 'een organisatie die zich op meerdere niveau's bewust is van de noodzaak van aanpassing en tevens het vermogen heeft zich te blijven ontwikkelen. Binnen de zorg moeten we arbeid anders, slimmer en effectiever, gaan inzetten. Meer personeel is op de lange termijn geen oplossing, wel een optimale inzet van de beschikbare arbeid en een groot innovatief vermogen van organisaties.' Dat vergt aanpassing, verandering en samenwerking. Daarom zet Zorg aan Zet het thema 'Hoe innoveren?' centraal. Tijdens de Slimme Zorg Estafette lanceerden we een concreet model dat samen innoveren regionaal mogelijk maakt.

Optimale inzet van arbeid

'Innoveren betekent actief ontwikkelen en implementeren van nieuwe producten, diensten of werkzaamheden met als doel: Voorzien in de behoefte van de eindgebruiker,' definieert Peggy de visie op Zorg Innovatie binnen Zorg aan Zet. 'Die eindgebruikers zijn cliënten, maar ook medewerkers. Voor organisaties is het van groot belang de beschikbare arbeid zo goed mogelijk in te zetten. Het heeft alles te maken met het effectiever maken van bestaande bedrijfsprocessen. Binnen de eigen organisatie, maar óók tussen organisaties onderling. Het blijkt dat zorg, en daarmee arbeidscapaciteit, onnodig of op de verkeerde plaats wordt geleverd. Daarom is het van belang dat organisaties werk maken van het toekomstbestendig organiseren van zorg en welzijn, waarbij technologie een onderdeel kan zijn van de oplossing. '

'Het mooie van samenwerken is dat niet iedereen hetzelfde wiel hoeft uit te vinden. Tijdwinst door van elkaar te leren. Kennis met elkaar te delen. Dat is waar Zorg aan Zet voor staat.'

Verhoging arbeidsproductiviteit

Om het visueler te maken haalt Peggy een voorbeeld aan dat haar heeft geïnspireerd. 's Heerenloo, aanbieder van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, had last van de krapte op de arbeidsmarkt en stelde zichzelf daarom voor de opgave om de arbeidsproductiviteit met 20% te verhogen. De oplossing werd onder andere gevonden in het anders organiseren van de nachtdiensten. Door de inzet van bewegingssensoren, die een signaal geven als iemand zorg nodig heeft, bleek dat de nachtdiensten rustiger verlopen. Hierdoor is minder zorg nodig. De inzet aan personeel voor nachtdiensten daalde aanzienlijk. Arbeid die nu op andere plekken wordt ingezet. Resultaat: een hogere tevredenheid onder het personeel en cliënten, een lagere werkdruk en een optimale inzet van het beschikbare personeel. Win, win, win dus!'

Winst halen uit effectieve samenwerking

Een mooi voorbeeld, waardoor andere organisaties wellicht ook op het idee komen om hun bedrijfsprocessen eens onder de loep te nemen. 'Het mooie van samenwerken is dat niet iedereen hetzelfde wiel hoeft uit te vinden. Tijdwinst door van elkaar te leren. Kennis met elkaar te delen. Dat is waar Zorg aan Zet voor staat. Versnellen en capaciteitswinst behalen door samen te werken. Stap samen in een testgroep om een technische innovatie, bijvoorbeeld de VR-bril, uit te testen. Zo zijn minder medewerkers per organisatie ermee belast. Steeds vaker overschrijdt de 'patient journey' organisatiegrenzen. Samen innoveren is dan nodig om echt een verschil te kunnen maken.' Peggy is enthousiast en blijft succesvolle ideeën en voorbeelden aandragen.

Innovatieambassadeur

'Veel slimme producten en diensten zijn reeds aanwezig, maar hoe implementeer je deze in je eigen organisatie? Innoveren, en het inbedden van nieuwe technologieën in de dagelijkse praktijk, is mijns inziens de grootste opgave waar cliënten en zorgverleners voor staan.' Terugkomend op de ideale innovatieve arbeidsorganisatie, benadrukt Goris het feit dat de bereidheid tot innoveren in alle gelederen van een organisatie aanwezig moet zijn. 'Het is niet alleen iets van de staf, alle medewerkers moeten doordrongen zijn van de noodzaak. In dat kader is de inzet van een innovatieambassadeur, een zorgmedewerker die als brug fungeert tussen enerzijds de wensen van het team en anderzijds de mogelijkheden binnen de organisatie, heel zinvol. Wendbaar zijn en blijven. Ontwikkelingen in de maatschappij blijven volgen en de organisatie hier steeds weer op aanpassen. Dat is nodig om levensvatbaar te blijven, nu en in de toekomst.'

Aan de slag met innovatie binnen uw organisatie? Contacteer Peggy

Bel: 06 28 90 19 87 Stuur een email

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.