Deel dit:

De transitie in de zorg, arbeidsmarktkrapte, dalende betrokkenheid bij organisaties… Je zou om minder al het hoofd laten zakken.

Echter niet bij Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid. Vincent van Gogh investeert fors in het medewerkergeluk van alle collega’s, juist om ook aan dit soort uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

We spreken Sander Wigchert, directeur Mens & Samenleving bij Vincent van Gogh over deze bijzondere insteek. ‘Wij werken al circa twee jaar aan het thema medewerkergeluk. In essentie gaat het over het levensdomein werk in relatie tot de overall kwaliteit van leven en levensvoldoening van mensen. Het werk staat namelijk niet los van thuis en thuis niet los van het werk, want de sores die je thuis hebt, neem je ook mee naar je werk en vice versa.’

Wil je goede kwaliteit van zorg? Dan moet je ook goed voor je medewerkers zorgen.

‘Uiteindelijk gaat het om één belangrijk ding en zeker in de geestelijke gezondheidszorg (ggz): de zorg die je ontvangt is ook de zorg die je geeft. Als je goede kwaliteit van zorg wil, dan moet je goed voor je medewerkers zorgen. Vanuit deze overtuiging zijn we onder andere aan de slag gegaan met het thema ‘medewerkergeluk’. En dan gaat het niet om een ‘project’ medewerkergeluk, maar om een mindset die we willen versterken, vergroten en verbreden.’

Samenwerking met de Erasmus Universiteit

‘Om dit te bereiken, werken we samen met EHERO (Erasmus Happiness Economics Research Organisation). EHERO onderzoekt de codes achter gelukkige medewerkers. Ze hebben een model ontwikkeld om werkgeluk te meten met een elftal voorspellers (waaronder: zingeving en impact, veiligheid en zekerheid, leiderschap en communicatie). Van daaruit kun je experimenteren met wat werkt voor welk type medewerker, en onder welke omstandigheden. Nu zitten we in een driejarige landelijke samenwerking met een zestal zorginstellingen waarin we gezamenlijk kijken naar: wat zijn nou de codes van het medewerkergeluk in de zorg?'

‘De Erasmus Universiteit stelt haar kennis, expertise en meetmethodiek beschikbaar. Voor twee dagen in de week is er een onderzoeker aan Vincent van Gogh gekoppeld, die ons helpt om dat onderzoek intern vorm te geven, maar die ook samen met ons kijkt hoe we de implementatie het beste kunnen doen. Uitgangspunt daarbij is dat we werken vanuit een verlangen (waar willen we meer van?) in plaats van vanuit een probleem (waar willen we vanaf?)'.

Is geluk niet iets heel persoonlijks?

Geluk is iets wat je uiteindelijk op persoonsniveau oppakt. Maar geluk verspreidt zich ook als je daar meer van in je omgeving hebt. Dus op het moment dat jij in een bepaalde state of mind van tevredenheid en geluk komt, beïnvloedt dat ook weer jouw omgeving. Daar zit een heel duidelijke wisselwerking in.

Lef om samen te leren en het net even anders te doen.

Het is echt een proces van de lange adem. Het is niet iets wat we nu even doen en dan loopt dat. Hiervoor dienen we oude denkbeelden los te laten. Dat betekent ook dat we het lef moeten hebben om de dingen nét even anders te doen en het goede voorbeeld te geven.

En waar ligt nu de grootste uitdaging voor de nabije toekomst?

De grootste uitdaging is de transitie waar de zorg in zit. De houdbaarheid van het huidige zorgsysteem staat onder druk. Om de toegankelijkheid én kwaliteit van zorg te behouden en verbeteren is verandering nodig. Het gaat om systemische verandering, bijvoorbeeld voor wat betreft de bekostiging van de zorg, maar ook om zaken als samenwerking in de keten en met andere domeinen, slimme innovaties, meer regie bij de cliënt, etc. Dat doet een groot beroep op onze medewerkers en vereist hun betrokkenheid. We moeten deze uitdagingen namelijk samen, in co-creatie, het hoofd bieden. Je hebt een growth mindset nodig om hiermee aan de slag te gaan, terwijl als jij in het hier en nu vastzit en je krijgt voor je gevoel opgelegd dat je móet veranderen, dan ga je bijna automatisch naar een fixed mindset toe.

Het gaat hier om het gezonde vertrouwen in het investeren in onze collega’s. Het is namelijk van tevoren niet duidelijk welke resultaten het daadwerkelijk oplevert. Maar hoe dan ook geloven wij erin dat als wij goed voor onze mensen zorgen en zij op hun beurt goed voor de cliënten zorgen, dat het de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg op termijn ten goede komt.

Lees meer over de codes achter werkgeluk in organisaties op de website van EHERO.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.