Deel dit:

Meld je aan voor het Lerend Netwerk en ervaar: datagedreven werken heeft de toekomst!

De tijd dat je alleen op intuïtie en met een goed gesprek je HR-vraagstukken kon oplossen, is voorbij. Daarvoor zijn de personele uitdagingen anno 2024 veel te complex. Om het nijpende personeelstekort in de zorg structureel het hoofd te kunnen bieden, zijn data onontbeerlijk.

Datagedreven werken

Het zal voor menigeen even wennen zijn. Als HR-professional heb je natuurlijk je eigen methodes om er achter te komen hoe het ervoor staat met de mensen in je organisatie. Je gaat in gesprek met de teams of zet een tevredenheidsonderzoek uit. Heel waardevol en dus ook belangrijk om dat vooral te blijven doen. Daarnaast is het belangrijk om naar de toekomst te kijken. Nooit eerder stond de sector zorg en welzijn in Limburg voor zo’n grote uitdaging. Het personeelsaanbod stijgt niet hard genoeg om aan de toenemende zorgvraag te voldoen. Als er niets gebeurt, loopt de zorg volledig vast. Om hier een passende oplossing voor te vinden, heb je als organisatie data nodig. Betrouwbare cijfers en -prognoses als basis om je HR-beslissingen gericht te kunnen sturen.

Schat aan informatie

Het goede nieuws is dat er een schat aan informatie voorhanden is. Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) stelt via een digitaal portaal al jaren arbeidsmarktdata beschikbaar aan zorg- en welzijnsinstellingen. Het gaat om de meest uiteenlopende benchmarkdata, uitgesplitst naar onder meer leeftijd, geslacht, en functieniveau. Vergelijkende cijfers over bijvoorbeeld de in- en uitstroom van werknemers, het aantal contracturen en de medewerkers die met pensioen gaan. 

“Op basis hiervan krijg je als HR-professional bijvoorbeeld een beeld hoe jouw organisatie er in vergelijking met andere zorgorganisaties in slaagt om medewerkers aan zich te binden. Waardevolle informatie die als basis kan dienen voor gerichte interventies” stelt senior HR-consultant Bas Gortworst van PFZW Datadiensten.

Lerend Netwerk

Als het gaat om datagedreven werken, is er nog een wereld te winnen in Limburg. De verschillen tussen zorgorganisaties zijn groot. Dat is nou precies de reden waarom PFZW en Zorg aan Zet de krachten hebben gebundeld in het Lerend Netwerk Strategische Personeelsplanning (SPP). Vanaf komend najaar gaan zij Limburgse zorg- en welzijnsinstellingen helpen om meer te halen uit hun arbeidsmarktdata. “In vier plenaire sessies (met andere deelnemende organisaties aan het lerend netwerk) en twee persoonlijke consulten leer je als HR-professional om relevante data voor jouw organisatie te verzamelen, duiden en vervolgens te vertalen naar concrete kansen en uitdagingen. Op basis hiervan stel je een onderbouwd plan op met interventies op het gebied van kiezen en toeleiden, opleiden, innovatie en behoud van personeel die je aan het management kunt presenteren. Met het uiteindelijke doel om blijvend impact te genereren”, vertelt Sugitha Pathmanathan, arbeidsmarktonderzoeker bij Zorg aan Zet. Het Lerend Netwerk is toekomstgericht. Met de nieuwe SPP-tool in het PFZW HR-dataportaal kun je als organisatie nu echt vooruitkijken en op functieniveau inzoomen op de verwachte zorgvraag en fte-ontwikkeling.  En dat levert interessante inzichten op.

“Maar liefst 85 procent van de uitstromers in de zorg blijft in de sector werkzaam, zo leert recent onderzoek. Ze gaan niet weg omdat ze niet meer in de zorg willen werken, maar vanwege andere redenen, zoals een gebrek aan ontwikkelmogelijkheden. Als je dat als organisatie weet, kun je daar gericht op sturen.”

Data versus onderbuikgevoel

De eerste ervaringen elders in het land met het Lerend Netwerk zijn ronduit bemoedigend. Steeds meer zorginstellingen ervaren de voordelen van datagedreven werken. Bas illustreert het met een voorbeeld. “Een organisatie zag in de data dat relatief veel nieuwkomers in de eerste twee jaar weer uitstromen. Om die ontwikkeling tegen te gaan, werd met jonge werknemers een community opgestart met leuke activiteiten. Ook kregen zij een adviesrol in sessies met het bestuur. De inspanningen sorteerden effect zo bleek uit de data. De uitstroom is gedaald, de organisatie weet meer jonge arbeidskrachten te behouden. Op deze manier hebben data dus ook een belangrijke functie om resultaten te meten.”

Transformatie

Richting de toekomst worden data alleen nog maar belangrijker. De zorgvraag stijgt, het personeelsbestand vergrijst en het verzuim neemt toe. Sugitha: “Omdat er steeds minder jongeren zijn, red je het niet met alleen het werven en opleiden van mensen. Meer dan ooit zullen de inspanningen zich moeten richten op het behoud en de transformatie van personeel.” Bas vult aan: “Om de uitdagingen op het gebied van HR het hoofd te kunnen bieden, moeten we meer in scenario’s gaan denken en de zorg binnen de keten anders en vooral slimmer organiseren. Ook in Limburg staan we aan de vooravond van een ingrijpende transformatie. Dit vraagt om een andere mindset , nauwe samenwerking en….. data. Er is geen weg meer terug. Datagedreven werken heeft de toekomst.”

Pensioenfonds PFZW en Zorg aan Zet helpen zorg- en welzijnsorganisaties in Limburg om hun beslissingen te nemen op basis van de juiste arbeidsmarktinformatie. Wil jij als HR-professional datagedreven leren werken? Meld je dan aan voor het Lerend Netwerk Strategische Personeelsplanning dat in het najaar van start gaat. Via Zorg aan Zet of onder de vlag van een van de samenwerkingsverbanden.

Wil je meer weten over het HR-dataportaal of het Lerend Netwerk of wil je jouw organisatie direct aanmelden voor een intake-gesprek? 

Neem contact op met Sugitha

Bel: 06 – 47692735 Stuur een email

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.