Lerend Netwerk Behoud

Duurzaam inzetbare zorgmedewerkers, een breed begrip waar geen kant en klare aanpak voor is. Binnen het Lerend Netwerk Behoud adresseren we verschillende onderwerpen rondom behoud, goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. Dit met als doel antwoorden en inspiratie te vinden. Vaak nodigen we interessante sprekers uit om kennis te delen, samen te brainstormen en/of voor het delen van best practises.

Dit betekent géén kant-en-klare cursus met theoretische lezingen, maar onderling verbinden en ervaringsverhalen delen. Maar ook zaken concreet maken en vragen of thema’s die binnen de deelnemende organisaties spelen aan de orde te brengen. 'Zo zijn er bijvoorbeeld mooie voorbeelden van een mantelzorgvriendelijk beleid en een preventieloket’, vertelt Mariska, als aanjager van dit netwerk. Het netwerk is voor HR-professionals van zorg- en welzijnorganisaties en komt 8 keer per jaar bijeen. Het programma wordt afgestemd op de behoefte van de deelnemers.