Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Zorg aan Zet bestaat uit vertegenwoordigers van de sector zorg en welzijn in Limburg. De Raad van Toezicht functioneert als toezichthouder en klankbord van de directeur/bestuurder van Zorg aan Zet. Bij de uitoefening van deze functie worden kennis en informatie vanuit de regio en de verschillende werkvelden meegenomen.

Leden

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Radboud Quik, voorzitter RvT (Voorzitter Raad van Bestuur Koraal) 
  • Trudie Severens (lid Raad van Bestuur Sevagram)
  • Marc van Ooijen (Voorzitter Raad van Bestuur De Zorggroep)
  • Karen Cox (Directeur Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid Eindhoven en Tilburg)