Gekozen filters
Sorteer op:

Leefstijl in de Zorg: Implementatie & Impact

Leefstijl nu vaak nog geen integraal onderdeel van de reguliere zorg. Maar dat gaat wellicht veranderen met de nieuwe subsidie Leefstijl in de Zorg: Implementatie & Impact. Middels deze subsidieregeling kan er subsidie worden aangevraagd voor onderzoek naar de implementatie en Impact van leefstijlinterventies. Om voldoende focus aan te brengen binnen deze subsidieronde zijn er drie onderzoeksthema’s gedefinieerd: Opleiden & professionalisering, Financiering, Organisatie van de zorg. Er kan maximaal € 600.000,- worden aangevraagd voor maximaal 27 maanden. Uiterlijk 12 maart 2024 (vóór 14.00u) kan een projectidee worden ingediend.

ZonMw Subsidiemogelijkheden voor de JGZ

Wil je aan de slag met het omzetten en herzien van de JGZ richtlijnen in de clusters Ontwikkeling & Zintuigen en Het lichaam? Ben je richtlijnontwikkelaar of werkzaam bij een onderzoeksorganisatie? Heb je ervaring in het ontwikkelen van richtlijnen én kennis van de jeugdgezondheidszorg? En heb je inhoudelijke expertise op het gebied van ontwikkeling en zintuigen dan wel over het lichaam of kun je een projectgroep vormen waar mensen inzitten met deze expertise? Lees dan snel verder! Deadline voor aanvragen is 16 april 2024 om 14.00 uur.

Nationale HR Zorg Award 2024

Inspirerende projecten in de spotlights De Nationale HR Zorg Award 2024 staat in het teken van 'omdenken'. Welke zorgorganisatie heeft de meest creatieve 'out of the box' oplossing voor omgaan met de arbeidsmarktkrapte, en durft buiten de lijntjes te kleuren? Deadline voor indienen is 7 maart.

Tel mee voor Taal

Van 1 januari tot en met 29 februari 2024 is het mogelijk om de subsidie Tel voor Taal aan te vragen. Investeren in basisvaardigheden (taal, rekenen of digitale vaardigheden) op de werkvloer kent voordelen voor zowel werknemer als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en gaan werkstress en ziekteverzuim omlaag.

DUMAVA-subsidie

De DUMAVA-subsidie is bedoeld voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed om te stimuleren dat zij investeren in verduurzamingsmaatregelen. De nieuwe aanvraagronde zal op 22 april 2024 opengaan en sluiten op 31 december 2024, of zoveel eerder als het budget is uitgeput. Het budget voor deze derde openstelling bedraagt € 237,5 miljoen.

Subsidieregeling praktijkleren verlengd

De subsidieregeling praktijkleren wordt verlengd wegens succesvolle inzet van de subsidie in voorgaande jaren. De regeling wordt verlengd met 5 jaar; tot en met 31 december 2028.

SectorplanPlus-TAZ 2023-2024

Het ministerie van VWS stelt wederom middelen beschikbaar om te investeren in het leren en ontwikkelen van medewerkers in de sector zorg en welzijn. Het SectorplanPlus-TAZ zet in op samenwerking en wijkverpleging.

Duurzame inzetbaarheid Bedrijven (MDIEU)

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Daarnaast kan de subsidie worden ingezet om oudere werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken. Aanvragen is mogelijk vanaf 1 april 2024.

Proefplaatsing werknemer met uitkering

Na toestemming van UWV werkt de werknemer 2 maanden met behoud van uitkering. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen.

Loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen.