Gekozen filters
Sorteer op:

SZW subsidie | Veerkracht en Zeggenschap

Deze regeling subsidieert activiteiten die veerkracht en zeggenschap van medewerkers in zorg en welzijn bevorderen. Dit is belangrijk om de zorg en begeleiding nu en in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren en medewerkers voor de zorgsector te behouden.

Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ)

Ben je een aanbieder van zorg of ondersteuning? En wil je met andere aanbieders en een inkoper samenwerken aan het anders organiseren van zorg of ondersteuning via de inzet van digitale of hybride processen? Dan is de STOZ subsidie mogelijk iets voor jouw organisatie en/of samenwerkingsverband! Aanvragen kan tussen dinsdag 14 mei 2024 en vrijdag 20 december 2024.

Implementatie- en opschalingscoaching

Op 18 juni opent een nieuwe ronde Implementatie- en opschalingscoaching, specifiek gericht op de doelstellingen van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Deze nieuwe regeling stimuleert het beter en sneller en implementeren en opschalen van initiatieven die bijdragen aan verduurzaming van de zorg.

DUMAVA-subsidie

De DUMAVA-subsidie is bedoeld voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed om te stimuleren dat zij investeren in verduurzamingsmaatregelen. De nieuwe aanvraagronde zal op 22 april 2024 opengaan en sluiten op 31 december 2024, of zoveel eerder als het budget is uitgeput. Het budget voor deze derde openstelling bedraagt € 237,5 miljoen.

Subsidieregeling praktijkleren verlengd

De subsidieregeling praktijkleren wordt verlengd wegens succesvolle inzet van de subsidie in voorgaande jaren. De regeling wordt verlengd met 5 jaar; tot en met 31 december 2028.

Duurzame inzetbaarheid Bedrijven (MDIEU)

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Daarnaast kan de subsidie worden ingezet om oudere werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken. Aanvragen is mogelijk vanaf 1 april 2024.

Proefplaatsing werknemer met uitkering

Na toestemming van UWV werkt de werknemer 2 maanden met behoud van uitkering. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen.

Loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen.

Subsidie voor een jobcoach

Voor een interne jobcoach kun je subsidie aanvragen bij UWV.

Loondispensatie voor werknemers met WAJONG-uitkering

Loondispensatie is bedoeld voor werknemers met een Wajong-uitkering. En tijdelijk ook voor werknemers met een IVA-uitkering en werknemers met een Wajong-uitkering zonder arbeidsvermogen.