Deel dit:

De Raad van Toezicht van Zorg aan Zet opereert sinds 1 januari in een vernieuwde samenstelling. In een korte serie stellen we de vijf leden aan u voor. Vandaag: Trudie Severens (58) uit Klimmen, bestuurder bij zorgorganisatie Sevagram in de regio’s Parkstad en Heuvelland.

Gedreven, resultaatgericht en met het hart bij de werkvloer. Zo kunnen we Trudie Severens het beste typeren. “In de zorg draait alles om de cliënt in relatie tot de medewerker. Dat is wat mij drijft. Het is belangrijk dat we onszelf elke dag de vraag stellen voor wie we ons werk doen. En daar naar handelen.”

In 2016 begon u als bestuurder bij Zorg aan Zet. Sinds januari 2019, toen het nieuwe bestuursmodel werd geïntroduceerd, bent u lid van de Raad van Toezicht. Hoe zou u uw rol als toezichthouder willen typeren?

“Samen met mijn collega’s in de Raad van Toezicht toets ik of Zorg aan Zet voldoet aan haar maatschappelijke opdracht, de doelstellingen die de deelnemende zorgorganisaties samen hebben geformuleerd. Ik bekijk in hoeverre de activiteiten van Zorg aan Zet aansluiten bij wat werkgevers vragen. Hoe we onszelf in de markt positioneren. Of we goed zichtbaar en vernieuwend genoeg zijn.”

Hoe staat Zorg aan Zet ervoor?

“Zorg aan Zet heeft de afgelopen jaren een duidelijke professionaliseringsslag gemaakt. Met name rond de zichtbaarheid en het relatiebeheer is er behoorlijk aan de weg getimmerd. Het aantal deelnemers is gegroeid naar zo’n 80, er zijn belangrijke verbindingen gelegd - bijvoorbeeld met het zorgkantoor, gemeenten en provincie - en er worden allerhande activiteiten ontplooid. Denk aan de loketfunctie, banenmarkten, strategische personeelsplanning en scholingen gericht op het behoud van personeel. Al met al een knappe prestatie, zeker als je bedenkt dat Zorg aan Zet maar een kleine organisatie is.”

"Samen moeten we ervoor zorgen dat mensen voor de zorg blijven kiezen en ook met passie en plezier in de sector blijven werken."

Wat wordt de belangrijkste uitdaging?

“Zorg aan Zet is natuurlijk niet klaar, dat zijn we nooit. De problemen op de arbeidsmarkt zijn groter dan ooit en daarmee dus ook de noodzaak tot samenwerking. Samen moeten we ervoor zorgen dat mensen voor de zorg blijven kiezen en ook met passie en plezier in deze sector blijven werken. Prominente aandacht dus voor instroom en behoud van personeel. Voor Zorg aan Zet wacht in dit kader een belangrijke rol als spin in het web die kennis, goede initiatieven en kansrijke innovaties in Zorg en Welzijn deelt en daarmee de arbeidsmarkt vernieuwt. Door partijen te verbinden, weet iedereen van elkaar wat er gebeurt.”

Noem eens een voorbeeld van een innovatie waar Zorg aan Zet de komende tijd actief op zou kunnen inspelen?

“In Zuid-Limburg worden positieve ervaringen opgedaan rond een nieuwe manier van leren in de zorg. Pilots om het leerklimaat voor zorgmedewerkers te verbeteren en de instroom van nieuw personeel te bevorderen. Dergelijke initiatieven waarmee we de arbeidsmarkt toekomstbestendig kunnen maken breng ik graag onder de aandacht bij Zorg aan Zet.”

Leer ook alvast de andere leden van de Raad van Toezicht kennen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.