Deel dit:

Samen werken aan gezonde zorg.

Organisaties in zorg en welzijn, zorgverzekeraars, gemeenten en andere stakeholders hebben samengewerkt aan deze uitwerking van IZA en andere landelijke akkoorden. 

Het regiobeeld schetst een regionaal beeld met feiten, cijfers en prognoses over het zorggebruik en het zorgaanbod. De feiten en cijfers worden aangevuld met kwalitatieve informatie, om zo duiding te geven aan het verhaal van de regio. Zorg aan Zet heeft voor het thema arbeidsmarkt in Limburg de volledige (data)analyse aangedragen.

Vanuit de analyse uit de regiobeelden zijn de regioplannen vormgegeven in de regio. In deze regioplannen hebben we beschreven met welke thema’s we de komende jaren aan de slag gaan om de ambitie te verwezenlijken. 

Bekijk hier de regiobeelden en regioplannen van Noord- en Midden Limburg.

Bekijk hier de regiobeelden en regioplannen van Zuid-Limburg.

IZA en GALA

Het regioplan vloeit voort uit de landelijke akkoorden GALA en IZA. Via deze akkoorden maken we de beweging naar de voorkant: van ziekte naar gezondheid en van zorg naar preventie. De akkoorden benadrukken het belang van samenwerking tussen organisaties vanuit verschillende domeinen. In Zuid-Limburg wordt al veel samengewerkt, maar er moet vooral meer domeinoverstijgend samengewerkt worden. Bijvoorbeeld tussen het zorgdomein en het sociaal domein. De Zuid-Limburgse partijen die achter de ambitie staan, voelen zich samen verantwoordelijk voor het regioplan en de uitvoering ervan.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.