Jaarrekening

Jaarlijks publiceert Zorg aan Zet de jaarrekening van het afgelopen boekjaar. Hierin vindt u een overzicht van de financiële situatie van Zorg aan Zet van het afgelopen boekjaar. 

Bekijk hier de jaarrekening van 2018.

Bekijk hier de jaarrekening van 2019.