Deel dit:

Behoud is een belangrijk, actueel thema in de zorg. Onderwerpen als vitaliteit en duurzame inzetbaarheid vragen nu, meer dan ooit, onze volle aandacht gezien de onrust rondom het Corona-virus en de onzekerheden die we hierdoor ondervinden richting de toekomst.

Het blijkt dat binnen onze organisaties een grote wil aanwezig is om zorgmedewerkers vitaal te houden. Dat heeft alles te maken met goed werkgeverschap. Ter inspiratie en motivatie hebben wij een aantal ideeën en werkwijzen verzameld die binnen de actielijn Behoud, onderdeel van RAAT, naar voren kwamen. Hoe doen anderen het? Hoe gaan zij om met vitaliteit? Hoe zorgen collega organisaties ervoor dat hun mensen duurzaam inzetbaar blijven?

'In de regiegroep Behoud, die zich sterk maakt voor een aantrekkelijk werkklimaat in de zorg, is afgelopen jaren heel hard gewerkt. Het resultaat is chronisch in positieve zin', vertelt Will Linssen, Bestuurder stichting Wonen Plus en kartrekker van de RAAT actielijn Behoud.

Vertrouwen, respect en eigenaarschap

'In mijn eigen organisatie Stichting Wonen Plus, een middelgrote organisatie met 140 medewerkers, gaan we uit van drie kernwaarden: Vertrouwen, respect en eigenaarschap. Een professional krijgt bij ons de ruimte zaken binnen de functie naar eigen inzicht uit te voeren. Wij hebben de systemen vereenvoudigd en de bureaucratie drastisch verminderd. Vorig jaar hebben we 800 kwaliteits-documenten door de shredder gegooid! Het resultaat is dat alle vacatures zijn ingevuld. Uitstroom is er nauwelijks. Nieuwe medewerkers krijgen meteen een vast contract en met zzp'ers werken we niet meer. Ook deze krachten hebben wij gewoon weer in dienst genomen.

Vitaliteit is...
maatwerk oplossingen bedenken die passen bij de organisatie.

Onze boodschap vanuit RAAT is: Denk buiten de bestaande kaders om. Zoek naar oplossingen en methodes die passen bij de eigen organisatie. De voorbeelden uit deze vitaliteitsreeks geven geen maatwerk oplossing. Wellicht werkt een mengelmoes van deze voorbeelden voor jouw organisatie. Of misschien bedenken jullie iets volledig nieuws. Belangrijk blijft dat er aandacht is en blijft voor de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van onze zorgmedewerkers.'

De komende weken delen we goede voorbeelden in het kader van Vitaliteit vanuit verschillende bij ons aangesloten zorgorganisaties. Niets missen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en kies (in ieder geval) voor het thema 'Behoud'.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.