Deel dit:

Leon Lemeer, directeur-bestuurder van Zorg aan Zet

2020 zit er (gelukkig) op. Laten we positief blijven en het vizier op de toekomst richten. Wat staat de sector zorg en welzijn in dit nieuwe jaar te wachten? Wat wordt de belangrijkste opdracht? In deze serie laten we zien hoe zorg- en welzijnsorganisaties in Limburg zich voorbereiden op de arbeidsmarktvragen van morgen. Vandaag deel 1: Leon Lemeer, directeur-bestuurder van Zorg aan Zet. 

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?

“Van nature is voor mij het glas altijd halfvol, al moet ik eerlijk bekennen dat het een flinke uitdaging is om met een positief gevoel terug te kijken op 2020. De druk op de arbeidsmarkt was al hoog en door de coronacrisis zijn de tekorten binnen zorg en welzijn alleen maar nijpender geworden. Natuurlijk heeft de crisis ook nieuwe kansen gebracht. Het is lang geleden dat onze sector zo positief in de belangstelling stond. Steeds meer mensen kiezen voor een carrière in zorg of welzijn. Dat is mooi, maar daarmee zijn de huidige tekorten natuurlijk nog niet weggewerkt. De professionals die nu zo hard nodig zijn, moeten immers eerst worden opgeleid. We zijn dus volop aan het zaaien, maar kunnen nog niet oogsten.”

Tot welke strategische keuzes voor 2021 heeft deze evaluatie geleid?

“Kiezen, leren en werken, dat zijn onze drie strategische lijnen. Kijkend naar de instroom van nieuwe medewerkers mogen we tevreden zijn. Om die instroom op peil te houden en te bevorderen, gaan we steeds meer gebruikmaken van de marketinginstrumenten van deze tijd. De online banenmarkt, die we onlangs als eerste in Nederland organiseerden, is hier een mooi voorbeeld van. Richting de toekomst gaan we nog veel vaker dit soort innovaties inzetten om onze doelgroepen te bereiken en het imago van de sector te verbeteren. Als het gaat om leren, is het belangrijk dat de opleidingen in zorg en welzijn aansluiten bij de persoonlijke wensen. Werkplekleren wordt het credo, waarbij meer dan ooit maatwerk is gevraagd. Bijvoorbeeld in de vorm van deelcertificaten, waarbij je heel gericht iemands kennis verbreedt of verdiept.”

"De belangrijkste opdracht voor 2021 is onveranderd. Oftewel: hoe houden we professionals happy en geïnteresseerd in hun vak zodat zij voor de sector behouden blijven?"

Dat kan alleen maar als werkgevers er voor openstaan om nieuwe medewerkers goed op te vangen en te begeleiden en leertrajecten goed af te stemmen op de persoonlijke opleidingswensen. Als je bedenkt dat veel nieuwe medewerkers in de zorg binnen twee jaar weer afhaken, ligt dáár de grootste uitdaging.”

Wat staat de sector te wachten?

“We moeten ons klaarmaken voor de zorgvraag van de toekomst. Patiënten en cliënten beschikken over steeds meer informatie en nemen ook steeds nadrukkelijker de regie over hun eigen behandeling. Digitalisering, robotisering en online behandelmethoden; de ontwikkelingen in zorg en welzijn gaan razendsnel en zijn niet te stoppen. Daar moeten we klaar voor zijn. Dat betekent dat we ons voortdurend moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Samen moeten we ervoor zorgen dat we de professionals in huis hebben die klaar zijn voor deze nieuwe werkelijkheid. Een wereld waarin we ons voortdurend moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden.”

Hoe draagt Zorg aan Zet bij aan deze missie?

 “Wij willen graag het verschil maken als expert, aanjager en verbinder. Als expertisecentrum brengen we heel veel kennis samen over de arbeidsmarkt in Limburg. Kennis waar de regionale organisaties in zorg en welzijn hun voordeel mee kunnen doen. We zwengelen nieuwe ontwikkelingen aan en brengen stakeholders rond belangrijke thema’s bij elkaar. Voor de goede orde: zonder netwerk, zonder de medewerking van werkgevers en andere partners in zorg en welzijn kan Zorg aan Zet niets. Alleen ben je misschien sneller, samen komen we verder. Kijkend naar wat er op ons afkomt, is samenwerking absoluut noodzakelijk.”

Volgende week leest u de visie op de toekomst van Monique Heffels, bestuurder van Radar.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.