Deel dit:

Landelijk uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn: vooral ervaren werknemers verlaten werkgever binnen 2 jaar, de meesten blijven wel binnen Zorg en Welzijn

In de sector zorg en welzijn verlaat 39% van de werknemers de werkgever binnen twee jaar. Dit zijn vaak geen nieuwe instromers in de sector: meer dan de helft van de respondenten van het uitstroomonderzoek heeft meer dan 10 jaar werkervaring in de sector, en ongeveer 70% meer dan 5 jaar. De meeste professionals die wisselen van werkgever blijven wel in de sector werken. Dit blijkt uit het landelijk uitstroomonderzoek van RegioPlus.

Deze uitstroom aan het begin van het dienstverband is een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers om te zorgen dat nieuwe medewerkers goed ontvangen worden en zich welkom voelen. Hoewel uitstroom uit de sector afneemt, is verloop bij werkgevers nog steeds een groot en kostbaar knelpunt. Medewerkers die binnen een jaar vertrekken, vertrekken vaker vanwege de werksfeer en minder vaak vanwege loopbaanmogelijkheden in tegenstelling tot medewerkers met een langer dienstverband.

Een andere groep die de aandacht verdient, is de categorie oudere medewerkers. Uit de analyses blijkt namelijk dat zij, wanneer zij de sector verlaten, minder vaak bereid zijn terug te keren. De manier van werken in de organisatie en aansturing door de leidinggevende is voor bijna een kwart van de medewerkers in de leeftijd 50 t/m 59 jaar de belangrijkste vertrekreden. De groep geeft de communicatie met de leidinggevende als belangrijkste verbeterpunt waarmee de werkgever mogelijk vertrek had kunnen voorkomen.

Het landelijk uitstroomonderzoek

Om welke redenen vertrekken medewerkers en waar gaan zij naartoe? Om meer inzicht te krijgen in uitstroom van zorg- en welzijnspersoneel is in april 2019 een groot landelijk doorlopend uitstroomonderzoek gestart. Doel van het onderzoek is meer inzicht in ongewenst verloop, zodat er zowel op organisatie- als op samenwerkingsniveau gerichte acties voor behoud van personeel genomen kunnen worden. Er doen steeds meer zorg- en welzijnsorganisaties mee aan het onderzoek.

Wilt u als organisatie helder inzicht in de uitstroomredenen van uw oud-medewerkers? En wilt u de resultaten kunnen vergelijken met die van andere organisaties in uw branche of regio, of met de landelijke resultaten? Doe dan mee aan het uitstroomonderzoek.

Lees meer over het uitstroomonderzoek en meld uw organisatie aan!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.