Deel dit:

In 2019 stond bij Zorg aan Zet de invoering van de Governance Code Zorg en de daarmee samenhangende structuur centraal. Hiermee wijzigde ook de samenstelling van de Raad van Toezicht.

Per 1 januari 2020 bestaat de Raad van Toezicht van Zorg aan Zet niet meer alleen uit bestuurders uit zorg- en welzijnsorganisaties. Per deze datum zijn twee nieuwe leden uit andere branches toegetreden. Zij komen uit het onderwijs en het bedrijfsleven. Daarnaast treedt Sjef Vermeulen af als lid van de Raad van Toezicht.

Directeur-bestuurder Leon Lemeer over het voordeel van de gewijzigde samenstelling van de Raad van Toezicht: “Drie bestuurders binnen de Raad van Toezicht zijn werkzaam binnen zorg en welzijn. De overige twee toezichthouders delen hun expertise vanuit een andere branche; het onderwijs en bedrijfsleven om precies te zijn. Door deze optimale balans is de onafhankelijkheid van het toezicht nog meer gewaarborgd. Daarnaast is de komst van twee niet-zorgbestuurders een verrijking voor de breedte en kwaliteit van het toezicht aangezien zij nieuwe kennis en inzichten meebrengen.”

Aftreden Sjef Vermeulen

Sjef Vermeulen treedt per 31 december 2019 af als lid van de Raad van Toezicht van Zorg aan Zet. Sjef is vanaf september 2017 lid geweest van het Bestuur van Zorg aan Zet tot 1 januari 2019. Daarna is hij tot en met 31 december 2019 lid van de Raad van Toezicht geweest. Sjef heeft een bijzonder actieve rol vervuld binnen de twee geledingen. Hij heeft volop meegedacht over de veranderingen die Zorg aan Zet in die tijd heeft doorgemaakt. Sjef heeft een tijd geleden de keuze gemaakt om als zelfstandig ondernemer zijn loopbaan te vervolgen. Dat maakte dat hij ook de keuze gemaakt heeft zijn rol als toezichthouder bij Zorg aan Zet neer te leggen. Wij zijn grote dank verschuldigd aan Sjef voor zijn positieve en kritische bijdragen. Hij heeft Zorg aan Zet weer een grote stap verder gebracht op weg naar verdergaande professionalisering.

Nieuwe samenstelling Raad van Toezicht

De komende weken stellen wij u graag voor aan de leden van de Raad van Toezicht. Naast de huidige leden Radboud Quik, Trudie Severens en Marc van Ooijen zijn Frank Frissen en Karen Cox per 1 januari 2020 toegetreden. Bent u nu al nieuwsgierig? Bekijk dan de nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht.
 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.